neděle 29. ledna 2012

Co se děje ve VaKu? Má pravdu Málek, nebo Gabrhel?

Poklidnou hladinu Znojemska rozvířil tento týden nečekaný krok znojemského starosty a předsedy představenstva svazku ZSO VaK Znojemsko V. Gabrhela. 

Ten v otevřeném dopisu uvedl na obhajobu svého rozhodnutí, že v minulých dnech jako předseda představenstva Svazku obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko inicioval zrušení nynějšího tendru na půlmiliardovou zakázku na opravu a rekonstrukci vodovodní sítě ve Znojmě. V tomto vyjádření vysvětloval svůj názor na zvolené kroky. Otevřený dopis médiím prý znojemský starosta Vlastimil Gabrhel zvolil k vysvětlení svých důvodů pro zrušení půlmiliardového vodárenského tendru. Podlehl prý falešným slibům jevišovického starosty Pavla Málka. První muž Jevišovic obvinění odmítl. Podle místopředsedkyně vodárenského svazku Barbory Arndt (starostky Suchohrdel u Miroslavi) byl problém spíš v úřednících, kteří vydávali jen obecná stanoviska. 
Je určitě obtížné určit zvenčí, kde je pravda. Pomoci v hledání by mohla reakce Pavla Málka, která se o víkendu rovněž objevila v médiích. V něm se mj. uvádí: "S velkým zájmem a údivem jsem si přečetl otevřený dopis pana Gabrhela. Po prvních slovech jsem byl jako v jiném světě. Zcela evidentně jsem chodil na úplně jiná předsednictva ZSO VaK. Na těch mých starosta Znojma prosazoval losovačku, byl proti změně administrátora, nechtěl otevřít soutěž pro 22 uchazečů, zkrátka prosazoval pravý opak toho, co jsem se dočetl." V závěru ještě P. Málek uvádí: "Chtěl bych tímto poděkovat lidem, se kterými jsem měl možnost spolupracovat na VaK. Vrcholem naší práce měla být obrovská zakázka za bezmála 500 mil. Kč na ÚV Znojmo, která je díky bezdůvodnému zrušení soutěže ohrožena. Děkuji, že jsem měl možnost pracovat s lidmi, jako je Ing. Arndt, Ing. Vedra, Ing. Prudký, pan starosta Koukal, Ing. Müller a další. Některým nemám za co děkovat a na spolupráci s nimi nebudu vzpomínat rád.
Možná mé předchozí věty vyvolávají dojem, že odcházím ze ZSO VaK. Na druhou polovinu února je svolána valná hromada, kde mám být na přání zástupce Znojma odvolán. Hlavním důvodem je můj vztah k médiím. Dovolil jsem si totiž o veřejné zakázce postoupit informace místním novinářům. Dovolil jsem si kritizovat kroky předsedy předsednictva a co nejhůř, dovolil jsem si říct svůj názor. Na závěr bych chtěl poděkovat lidem, kteří mě podpořili proti lžím a pomluvám. Také bych chtěl poděkovat médiím, která mi dala možnost se vyjádřit a tímto obhájit." Tolik Pavel Málek, starosta města Jevišovice a člen předsednictva VaK Znojemsko.
Za normálních okolností by nás třeba nechalo dění ve Vaku chladnými, momentálně však lze vnímat určité zneklidnění. V Božicích totiž byla již zahájena jiná z velkých investičních akcí, kterou VaK v roce 2012 bude dělat, a tou je II. etapa výstavby kanalizace.
                                                             Ladislav Nevrkla


Z webových stránek VaK přetiskujeme proto i letošní návrh rozpočtu:

Návrh rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2012 
částky v tis. bez DPH
Rozpočet 2012Pozn. 
Investiční výdaje v tis. Kč
               tis KčobceJmK
 Správce stavby ISPA - záruční doba                    100   
 Úvěr ÚV Znojmo                 1 154       1 154    od Města Znojma 
 Splátka pujčky SV Božice                    926         926    od obcí 
 Plán financování obnovy                    100   
 Vodoměry                 1 500   
 Čerpadla a zařízení                    400   
 Ič svazku                    250   
 Provoz svazku                 1 400         480    čl. příspěvky obcí 
 Majetková evidence                    100   
 Tvorba fondu obnovy                 2 200   
Součet                8 130   
Oddíl I.
 ÚV Znojmo + SV Znojmo - realizace               27 000       3 000    dotace JmK 
 Odkanalizování obce Lesná                 1 000         626         374     od obce, dotace Jmk  
 Kanalizace Božice - II. Etapa                 7 513       4 000       3 513    dotace JmK 
 ČOV Znojmo - vyhnívací nádrže - II. Etapa - doplatek z pozástávky                              650 
 Znojmo - Revitalizace parku - rekonstrukce V+K                 3 125   
 Damnice - rekonstrukce vodovodu - II. Etapa                 1 125   
 ČS Štítary - zkapacitnění akumulace pláž                 4 125   
 Eliminace fosforu na ČOV nad 2000EO/Božice, Šanov, Šatov/                 1 000   
Celkem Oddíl I.               45 538   
Oddíl II.
 Rekonstrukce kanalizace Znojmo - 2. etapa                    700   
 Rekonstrukce ČOV Prosiměřice                    400   
 Rekonstrukce ČOV Blížkovice                    500   
 Kanalizace Načeratice - Derflice                    100   
 SV Božicko, Miroslavsko - Našiměřice - projekty                 1 200   
 Znojmo - rekonstrukce vodovodu ul. Průmyslová,Vídeňská                 5 000   
 Rekonstrukce ČOV Únanov + Plaveč                          700   
 Demolice nevyužívaných objektů /ČOV Znojmo, ČOV Šatov, ÚV Hevlín/                 3 000      
 Vodovod Znojmo - Dyjská I. Etapa / Znojmo/                          700   
 ÚV Hevlín (dočišťování pracích vod)                    200   
   
Celkem Oddíl II.               12 500   
Oddíl III.
 Jezeřany - půjčka                 1 500   
 Božice - půjčka                 1 500   
 rezerva                 1 900   
            
Celkem Oddíl III.                4 900   
 Výdaje celkem        71 068    tis. Kč 
Příjmy ZSO VAK Znojemsko
nájemné 201248 500  
dotace JmK - nečerpané v roce 20116 887  
příspěvky obcí na splátky půjček2 080  
příspěvky obcí na investice4 626  
vratka z Hlubokých Mašůvek400  
příspěvek od obcí na provoz svazku480  
čerpání z Fondu obnovy8 095  
71 068  

Žádné komentáře:

Okomentovat