úterý 14. července 2015

Na Dubově zahradě. Vraťme tomuto místu jeho dřívější lesk a slávu!

Vystoupení I.třídy, květen 1957, Dubova
zahrada
Je to taky jedno ze záhadných míst Božic. Nevěříte? Tak se pěkně posaďte a poslouchejte. Pardon, čtěte! Bylo nebylo, jedno romantické místo ve starých Božicích.

Z jedné strany stráně se dvěma řadami sklepů, nad nimi několik rodinných domků. Od hlavní silnice kryly přístup velké stodoly, naproti přes místní komunikaci s tehdy moderní šatovskou kostkou stál oblíbený hostinec U Dubů. Jeho část byla někdy v roce 1947 zbořena a měl se zde začít stavět moderní kulturní dům. Pak velká Fňukalova stolárna a kovárna. Na ni navazovaly tehdy zánovní rodinné domy po obvodu bývalé dvora u Panského domu. Až k moruši na úpatí tajemného Tanzberku. Sklepy končily u bývalé pekárny (dávno již zbořené) a prudké úzké ulice kolem dnešních Šotkových.
Mezi sklepy měl výsadní postavení ten, který patřil k hostinci. Byl to proto Dubův sklep. Na prostranství za stodolami, u sklepů a naproti hospodě byl moc příjemný plac. Prý osázený kolem dokola duby! Proto prý Dubová zahrada. Já spíš myslím, že původně šlo o Dubovu zahradu. Protože však hostinský Duba patřil mezi ty nové osadníky, kteří chtěli z poválečné situace spíše těžit, než aby zde začali nový život, záhy z Božic zmizel a s ním i povědomí o pojmenování. Hostinec připadl Jednotě, až byl nakonec kolem roku 1965 zbořen dočista. Stodoly připadly JZD a byly postupně rovněž zbořeny zcela. Chátrala i většina sklepů.
Zlom přišel až po revoluci 1989. Obec pod vedením starosty Ing. Čurdy se ve sklepě shlédla. Dosavadního uživatele poslala, aby si našel jiný sklep, a ten - teď už zvaný Obecní sklep - začala opravovat. Musím přiznat, že docela pěkně. Letošní 2. božické otevřené sklepy nabídnou nám všem, abychom se přišli podívat. Navíc bude v "rotundě" instalovaná malá výstavka historických vinařských předmětů. To kdyby pan Duba viděl ...!!!
Jsou však svědkové a pamětníci kulturních a společenských aktivit na Dubově (nebo Dubové?) zahradě ještě v padesátých letech a na počátku let šedesátých. Věřím tomu, že zde byly krásné kulturní a společenské akce, zábavy pod širým nebem, dětská divadýlka a tanečky, dožínky .... Svědčí o tom i titulní fotografie, kterou mi poslal můj stálý spolupracovník a za kterou mu moc děkuji. Budu rád, když se k ní dozvím ještě něco víc. I třeba k těm dožínkám nebo tanečním zábavám. Na snímku je patrný pěkný parket. Odkud byl a kde skončil? Proč tato pěkná tradice zanikla? Se stavbou a otevřením nového kulturáku v dnešním hostinci U Kudličků? Pravděpodobně ....

Ještě jednu věc bych rád připomněl: na prostranství, které zde stále je, by se velmi vyjímalo malé dětské hřiště. Určitě by bylo potřebnější a smysluplnější než několikrát nadhazovaná ubytovna pro návštěvníky vinného sklepa. Záleží jenom na božické radnici a božických zastupitelích. Zvláště teď, když se nepodařilo získat dotaci na velké centrální dětské hřiště u Zedníčkových a projekt takového hřiště byl doufám poslán navždy k ledu ... Raději více menší dětských hřišť a koutků rozprostřených po celé obci než jedno nevhodně umístěné velké hřiště nebo dokonce - nedej bože -ubytovna!!! Vraťme tomuto místu jeho dřívější lesk a slávu. Zasloužíme si to my i naši následovníci.
                                                   (lan)
Žádné komentáře:

Okomentovat