pátek 29. července 2016

Třiďme odpad, když jsou plné kontejnery!

Ta písnička je v Božicích tak obehraná, že mám dojem, že nějaké apely v tomto směru nikdo neposlouchá. Ani na straně "A", ani na straně "B". Téměř každé číslo Novin Niva nebo Božického zpravodaje je věnováno nutnosti třídění odpadů a zamyšlením nad počtem popelnic na jednu domácnost.


Nejinak tomu je i v nejnovějším čísle Božického zpravodaje. Tentokrát je tam dosti široká výzva starosty obce Karla Haly, věnovaná připravovaným opatřením obce pro ty, kteří ukládají do popelnic např. bioodpad, a vztahuje se na ně označení, že "někteří občané stále ještě nepochopili nutnost třídění domovního odpadu."
Jenže pak jsem se po roce rozhodl navštívit s tříděným odpadem naše kontejnery - a dopadl jsem jako vždycky: aspoň jeden kontejner musí být přeplněný a nevyvezený! Tentokrát kontejner na sklo!!!
Divíte se mi, že raději pravidelně každý týden odvážím a ukládám tříděný odpad blízko svého pracoviště, kde jsou kontejnery vždy přístupné uložení odpadu a pokud se blíží navršení, už jsou druhý den vyvezené?! Dokud tohle obec nezajistí, nemůže se divit, že občané odpad netřídí. Nebo ještě hůře: vyvezou odpad někam do ....!
                                     (lan)


Žádné komentáře:

Okomentovat