neděle 1. května 2011

5. zastupitelstvo: Akce obce s rozvahou


5. zasedání zastupitelstva se zúčastnilo všech 15 členů. Netradiční termín byl možná příčinou menší účasti občanů, přesto jsem přesvědčen, že je stále nadstandardní ve srovnání s jinými obcemi.
Starosta Karel Hala podal zevrubnou informaci o pěti schůzích rady obce, zastupitelé měli potřebné materiály k dispozici již v přípravě na zasedání. Ke schválení byly zastupitelstvu předloženy návrhy finančních příspěvků Svazu důchodců ve výši 10 000 Kč a dr. Klejdusovi 2 000 Kč na odbornou publikaci, v níž budou i materiály věnované unikátní havraní kolonii u božického kláštera a též vše důležité o dropovi. Rada kladně reagovala na žádost paní Záviškové a vrátí jí část nájmů z pozemků, které od ní dříve obec neoprávněně vybírala. Jedná se o 2 800 Kč. Za dodavatele stavby vodovodu za školou vybrala z pěti oslovených firem společnost Colas (cca 120 000 Kč) a již první květnový týden se začne s pracemi. Rada navýšila odměnu elektrikáři panu Seďovi o 480 Kč vzhledem ke zvýšeným nákladům, především za pohonné hmoty. Rada rovněž doporučila odkoupit 10 stávajících starších kontejnerů na tříděný odpad v ceně 1 800 Kč za kus. Zastupitelstvo rovněž schválilo návrh rady obce tzv. Prohlášení vlastníka k bytovým jednotkám v bytovém domě č. 395, které do budoucna umožní prodej 4 starších bytů v tomto domě. Starosta též informoval o zahájení jednání o možném odprodeji samostatného bytu na posádce. Rada rozhodla o umístění ukazatele rychlosti u školy z dotačních prostředků DSO Niva v hodnotě cca 40 000 Kč. Konečně mohla být v minulých dnech radou obce přijata dotace o snížení energetické náročnosti (zateplení školy a I. mateřské školy) a nyní se již čeká, kdy se peníze objeví na obecním účtu tak, aby mohla být splacena dlužná částka stavební firmě, která zateplení v loňském roce prováděla ve výši 8 mil. Kč. Rada rozhodla obeslat i letos dotační titul Vesnice roku a rozhodla rozšířit skladové prostory na dřevní štěpku v areálu na posádce.
Asi nejzávažnější informace celé zprávy o činnosti rady obce zazněla v závěru. Závěrečný účet za vybudování odpočinkového místa u Trávníčkových je následující: celkové náklady akce – cca 700 000 Kč, dotace 444 118 Kč, tj. 63,4%. Rozdíl uhradila obec z vlastního rozpočtu. Starosta nakonec stručně informoval o pracích na VPP, o zahájení zkušebního provozu nového veřejného osvětlení u nových domů nad DPS, o dalším postupu stavebních úprav u pergol na hřišti (obrubníky a celé zadláždění). Zmínka padla o letošní nevyjasněné situaci při zaměstnávání občanů na VPP od června 2011, s tím, že obec zvažuje zaměstnat 3-4 pracovníky na plný úvazek a platit je z obecního rozpočtu. Tajemník svazku VaK informoval obec o tom, že bude brzy vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby II. etapy kanalizace v Božicích.
Ze zprávy finančního výboru, kterou podala jeho předsedkyně Anna Hříbková, zaujaly následující informace. Výbor kontroloval mj. nájemní smlouvy nebytových prostor a byli zjištěni 2 neplatiči z minulého volebního období. Výbor doporučil radě obce přehodnotit dřívější smlouvy nebytových prostor a uvést je do souladu se současným stavem. Dále doporučil zřídit komisi a protokoly na předávání a přebírání nájemních bytů.  Zprávu o své činnosti podal i kontrolní výbor.
Usnesení zastupitelstva je zveřejněno na úřední desce obce. Nejdůležitějším bodem jsou prodeje 6 stavebních parcel za DPS  a parcely (zahrady) u domu pana Stanislava Mokrého. Z dosavadních prodejů vyplývá, že příjmy budou v této oblasti výrazně vyšší, než předpokládal rozpočet. Ze zisku za prodej pozemků se budou dobudovávat chybějící vodovodní přípojky ke zbývajícím rodinným domům v obci. Většina bodů usnesení byla přijata jednohlasně, u prodeje parcel pro bytovou výstavbu se ve všech případech zdržel zastupitel M. Klíč.
Diskuze nebyla téměř žádná a tak bylo zasedání zastupitelstva za půl hodiny hotové a rozešli jsme se každý po svém.

                                                                          Ladislav Nevrkla

6 komentářů:

 1. Vzpomínkový akt ke Dni vítězství se koná v sobotu 7. května 2011 v 18.30 h u pomníku Vítězství u kostela. (lan)

  OdpovědětVymazat
 2. Kulturní program ke Dni matek se koná v neděli 8. 5. 2011 v době:14.00-15.30 v sále KD Božice (lan).

  OdpovědětVymazat
 3. Usnesení 5. Zo najdete na webu obce Božice: http://www.bozice.cz/uredni-deska/usneseni-5-zasedani-zo/
  (lan)

  OdpovědětVymazat
 4. Obec Božice srdečně zve všechny maminky a babičky na oslavu Dne matek,která se koná v neděli 8. května od 14.00 hodin v sále kulturního domu.
  Kulturní program pro Vás připravili:
  - žáci Základní umělecké školy
  - děti ze II. mateřské školy
  - mažoretky
  - borotické Šikulky
  - gymnastky

  OdpovědětVymazat
 5. Jako každý rok se u Jednoty v Božicích uskuteční prodej balkónových a záhonových květin. Prodávat se bude v sobotu 7. května 2011 v 15.00 h. (z hlášení obecního rozhlasu).

  OdpovědětVymazat
 6. Vodárenská akciová společnost, a.s. žádá občany obce Božice, aby napouštěli bazény z přípojek veřejného vodovodu pouze v Ú T E R Ý a předešli tak očekávaným problémům s nedostatkem vody v letních měsících. (Převzato z webu obce).

  OdpovědětVymazat