čtvrtek 5. května 2011

Aktuálně: O poplatku za odvoz odpadu

Tento týden probleskla médii zpráva, na kterou se sluší upozornit, protože
je možné, že se dotkne peněženek mnohých z nás.
http://zpravy.idnes.cz/poslanci-planuji-zvyseni-poplatku-za-popelnice-ulevi-to-obecnim-kasam-1zy-/domaci.asp?c=A110504_134419_domaci_taj
Současný strop poplatku za odvoz odpadu je 500,- Kč na osobu ročně a je pravděpodobné, že vzroste na 1 000,- Kč. Obce tuto změnu rozhodně přivítají, protože náklady na osobu - ročně 500,- Kč - hravě překonávají. Já osobně (Pavel Nevrkla) však s tímto poplatkem v jakékoliv výši nesouhlasím. Bylo by mnohem jednodušší, kdyby tato služba byla součástí již stávající daňové povinnosti. Vybírání poplatku totiž s sebou nese byrokratickou zátěž a od poplatku za psa (který je správný a logický) se liší tím, že tento poplatek za odvoz odpadu je plošný a je vázaný na trvalé obyvatele obce. Nebere v potaz, že někdo může mít adresu jen na oko a poplatek tedy platí někde, kde vůbec nebydlí. Bylo by daleko jednodušší, kdyby se zvýšila daň z nemovitosti, která by v sobě již měla obsaženu platbu za službu svozu komunálního odpadu. To jde již nyní, výši poplatku za odpad určuje obec a výši daně z nemovitosti může obec zvýšit (i snížit).
Problém je, že koeficient se automaticky zvyšuje i pro zemědělské pozemky a obec nemá dostatečný nástroj, aby daň z pozemků zůstala stejná a zvýšila se pouze daň ze staveb.
Navíc býti pionýrem v této oblasti by se mohlo obci vymstít v podobě negativní PR, kdy by všechny zajímalo zvýšení daně a bez povšimnutí by zůstalo zrušení poplatku za odpad.

Jsem zvědav, jestli v budoucnu obcím přibude více nástrojů k řízení
  vlastní finanční a rozpočtové politiky tak, aby nemusely být tolik závislé na státu.

Proč vůbec stát určuje strop poplatku za odvoz odpadu? Každá
  normální radnice přece určí poplatek za odpad, aby pokryla náklady za tuto službu a zbytečně neobírala občana... .

Pavel Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat