pátek 24. června 2011

6. ZO: O co jde kontrolnímu výboru?

Standardní program zastupitelstva zahrnující tentokrát 19 položek byl převážně přehlídkou zpráv o činnosti a velkého množství čísel. Vše bylo schváleno.


Přesto zůstala tentokrát výraznější pachuť na celkovém dojmu ze zasedání. Poprvé v tomto volebním období se omluvila celá třetina zastupitelů. Zasedání ale bylo při počtu deseti přítomných usnášeníschopné. Zastupitelé volili zástupce naší obce do BDS. Navržený kandidát Karel Hala byl zvolen jednomyslně. Opakovat se naopak musela volba druhého člena dozorčí rady BDS za naši obec. Je s podivem, že si starostové Borotic, Čejkovic a Pravic osobují právo odmítnout námi navrženého zástupce. Fungování BDS je již několik let diskutabilní, poslední události ukazují, že se tam nic nezměnilo. Starosta poté navrhl kandidáta M. Klíče a zastupitelé ho jednohlasně podpořili. Uvidíme, co na tento návrh řeknou zástupci BDS na příštím sezení.
Třetí problematický moment se týkal zprávy kontrolního výboru. Za nepřítomnou předsedkyni R. Barákovou ho přečetl M. Klíč. Opakovaně se zpráva „opřela“ do božického rybářského spolku a opakovaně zazněly nepravdivé informace o využívání skladových prostor na hřišti. Upozornění kontrolního výboru na záměrně „vyrobený“ problém s fakturací a dodávkou zboží na etapy bude mít s velkou pravděpodobností pokračování a dohru. Ne, nebylo to tentokrát příjemné posezení na zastupitelstvu.
V disluzi potvrdil Ing. Vařák, že hasiči mají z kraje „přiklepnutou“ dotaci 300 000 Kč. Příspěvek Ing. Čurdy k obecnímu sklepu patří již k tradičnímu „folklóru“ zastupitelstev po řadu let. Už by to tedy konečně chtělo sdělit odpověď na kardinální otázku: Komu bude sklep sloužit? A kdo ho bude provozovat? Pokud je tím myšlena obec, pak je něco špatně již v samotných základech této akce. O zvažovaném přesunu rychlé záchranné služby z Hrušovan n. Jev. do Božic se vůbec nemluvilo, takže předpokládám, že tento nesmyslný nápad (nabourávající navíc vztahy uvnitř mikroregionu Hrušovansko) již definitivně „spadl pod stůl“.
A tak nejpozitivněji působily starostovy informace o průběhu výstavby II. etapy kanalizace a zvažování možnosti zafinancovat obcí (a též organizačně zajistit) zřizování přípojek na nově budované trase. A taky potěšily informace, které o evropském projektu modernizace naší školy podala D. Szabóová. Věřím, že moderní učebna chemie, fyziky a přírodních věd zaujme šikovné žáky naší školy, kterých podle informací D. Szabóové stále přibývá i z okolních obcí.

          Ladislav Nevrkla.

3 komentáře:

 1. V sobotu se v Božicích konají dvě sportovní akce: V sobotu 2. července se v hasičském soutěžním areálu (bývalá dráha za Jevišovkou) koná další kolo Znojemské ligy v požárním sportu za účasti družstev božických hasičů. Začátek je v 10.00 hodin, zajištěno je občerstvení. V sobotu 2. července se koná na hřišti za školou 2. ročník Volejbal cupu smíšených družstev. Začátek akce je v 10.00 hodin, občerstvení je zajištěno.
  Více na www.bozice.cz

  OdpovědětVymazat
 2. Já bych kontrolní výbor tak nepranýřoval, snaží se být opozicí a vzhledem k absenci "větších témat" jim sebevětší hloupost slouží jako střelivo. Je prostě chyba, že se demokracii na obci učíme až posledních 5 let. V minulém období některé naše opoziční "výpady" nebyly úplně nejvhodnější, ale většina z nich byla, podle mého, i ze současného pohledu správná.
  Je věcí opozice zhodnotit, jestli je či není vhodné snažit se vytěžit politický kapitál z nesmyslných témat a v podstatě samu sebe shazovat či si počkat na vhodnější okamžik, kdy může být role silné opozice dokonce nutná a žádoucí.

  OdpovědětVymazat
 3. Nad zajímavými věcmi přemýšlejí někteří občané Božic. Věřím, že se některé podaří uvést do života ještě letos! Nepochybně to bude ku prospěchu rozvoje obce a rozmachu občanské společnosti: nikdo nikoho nevodí za ručičku, nikdo nikoho nenutí "shůry", žádná strana a vláda ... Prostě někteří občané přemýšlejí, chtějí - a vyřídí si to sami! (lan)

  OdpovědětVymazat