pondělí 13. června 2011

Obec: Informace k II. etapě kanalizace obce


Na webových stránkách obce (www.bozice.cz) jsou zveřejněny aktuální informace k zahájení II. etapy kanalizace obce. Z informací vybíráme:Dne 6. 6. 2011 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby Kanalizace Božice – II. etapa zveřejněním v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60060934.
Předpokládaný časový harmonogram soutěže na dodavatele stavby:
Výzva k zahájení VŘ zveřejněním
2. 6. 2011
Jednání komise pro posouzení kvalifikace
27. 6. 2011
Lhůta pro podání nabídky
7. 9. 2011
Hodnocení nabídek komisí
15. 9. 2011
Uzavření smlouvy (pokud nebudou námitky)
22. 10. 2011
Realizace stavby
od 1. 11. 2011 – 31. 10. 2013

Před vlastním zahájením stavby musí být podepsána mezi investorem stavby a poskytovatelem dotace Smlouva o poskytnutí podpory a bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace – předpokládaný termín: konec září 2011.
Obec Božice musí na tuto akci zajistit financování i z vlastních zdrojů – úvěr. Pokud bude výsledkem výběrového řízení cena dle původního rozpočtu, bude činit příspěvek obce Božice  cca 21 mil. Kč. Pokud budou celkové náklady nižší, bude i příspěvek obce Božice nižší než cca 21 mil. Kč.

                                                                 (Z www.bozice.cz vybral –lan-)

Žádné komentáře:

Okomentovat