neděle 12. června 2011

Světlana 61: Jménem republiky!

V dnešním díle trošičku „skočíme v čase“. Důvod je prostý. Příští týden uplyne 60 let od smutného výročí:
„Státní soud, oddělení Brno uznal dne 22. června 1951 v Uherském Hradišti v přítomnosti obviněných konaném, takto právem:
Obvinění:


1) Antonín Švarc, nar. 1913 v Ostojkovicích, praporčík SNB, posledně bytem v Č. Křídlovicích č. 71
2) Bohumír Paděra, nar. 1903 v Habrůvce, samostatný rolník, posledně bytem v Božicích č. 8
3) Josef Kudlička, nar. 1899 v Brně, samostatný rolník, posledně bytem v Božicích č. 32
4) Ladislav Smrček, nar. 1902 v Bohuticích, samostatný rolník, posledně bytem v Božicích č. 276
5) František Smetana, nar. 1912 v Nivnici, samostatný řezník, posledně bytem v Božicích č. 114
6) Valentin Jeřábek, nar. 1899 ve Studlově,vrchní resp. fin. stráže v.v., posledně bytem v Boroticích č. 52
7) Rudolf Král, nar. 1919 v Těšanech, samostatný zahradník, posledně bytem v Lechovicích č. 62
8) Josef Neděla, nar. 1912 v Hradčovicích, rolník, posledně bytem v Božicích č. 98
9) Svatopluk Župka, nar. 1928 v Bezměrově, strojní zámečník, syn živnostníka, posledně bytem v Božicích č. 10
10) Josef Hanuš, nar. 1912 v Nivnici, samostatný rolník, posledně bytem v Božicích č. 267
11) Karel Diviš, nar. 1914 v Bačicích, příslušník SNB, posledně bytem v Č. křídlovicích č. 79
12) Antonín nevídal, nar. 1912 v Boleradicích, příslušník SNB, posledně bytem v Božicích č. 242
13) Josef Čermák, nar. 1920 v Křetíně, samostatný rolník, posledně bytem v Boroticích-Filipovicích
14) Vlastisla bazal, nar. 1925 v Horních Dunajovicích, rolník, posledně bytem v lechovicích č. 15
15) František Plaček, nar. 1916 v Kuchařovicích, poštovní úředník, posledně bytem v Lechovicích č. 134
16) Marie Slezáková, nar. 1929 v Nivnici, posledně bytem Nivnice č. 415
a 17) – 24) skupina Jaroslav Slabík a spol.
všichni t.č.  ve vazbě
jsou vinni, že:
od počátku roku 1949 až do svého zatčení v Božicích, Českých Křídlovicích, Komořanech a jinde:
I) obviněný Antonín Švarc, Bohumír Paděra, Josef Kudlička, Ladislav Smrček, František Smetana, Valentin Jeřábek, Rudolf Král, Josef Neděla, Svatopluk Župka, Karel Diviš, Antonín Nevídal, Josef Čermák, Vlastislav Bazal, František Plaček, Jaroslav Slabík, Václav Hromek, Alois Obdržálek
stali se členy rozvětvené protistátní organizace „Světlany“, která přípravou akcí teroristických, letákovými akcemi a získáváním osob vůči našemu společenskému řádu nepřátelsky zaujatých snažila se přivoditi násilný zvrat našeho lidově demokratického zřízení, spolčili se tedy navzájem a s dalšími osobami k pokusu o zničení a rozvrácení lidově demokratického zřízení, společenské a hospodářské soustavy republiky zaručené ústavou, přičemž Antonín Švarc a Josef Kudlička hromadili k tomuto cíli zbraně a střelivo.“

V dalších bodech obžaloby (II., III. a IV.)jsou uvedeny další důvody u jednotlivých obžalovaných – úmysl podvraceti lidově demokratické zřízení, vyzvídání státního tajemství, nepřekazili a neoznámili připravovaný zločin

V) Ladislav Smrček, Josef Neděla, Vlastislav Bazal a Marie Slabíková bez povolení příslušného úřadu přechovávali samopal.

Tím spáchali:
I) Antonín Švarc, Bohumír Paděra, Josef Kudlička, Ladislav Smrček, František Smetana, Valentin Jeřábek, Rudolf Král, Josef Neděla, Svatopluk Župka, Karel Diviš, Antonín Nevídal, Josef Čermák, Vlastislav Bazal, František Plaček, Jaroslav Slabík, Václav Hromek a Alois Obdržálek zločin velezrady podle zák. č. 231/48 Sb.
a v bodech II. – V. další obvinění další zločiny proti státu.
Za to se odsuzují:
Antonín Švarc a Josef Kudlička podle § 1, odst. 3, zák. č. 231/48 Sb., Bohumír Paděra, Ladislav Smrček, František Smetana, Valentin Jeřábek, Rudolf Král, Josef Neděla, Svatopluk Župka, Karel Diviš, Antonín Nevídal, Josef Čermák, Vlastislav Bazal, František Plaček, Jaroslav Slabík, Václav Hromek a Alois Obdržálek podle § 1, odst. 1, zák. 231/48 Sb., ..., obvinění Josef Hanuš, Marie Slezáková, Josef Foltýn a Jan bařina podle § 35, ..., Ladislav Smrček, Josef Neděla, Vlastislav Bazal a Marie Slabíková se zřetelem k ustanovení § 35 zák. č. 117 z r. 1852, ..., obvinění: Bohumír Paděra, Ladislav Smrček, Valentin Jeřábek, Josef Neděla, Svatopluk Župka, Vlastislav Bazal a Josef Foltýn za použití § 54 z.č. 117/1852 a obvinění Antonín Švarc a Josef Kudlička za použití § 113, odst. 1 zák.č. 319/1948 Sb. k trestu odnětí svobody, a to:
Antonín Švarc na 25 roků
Josef Kudlička na 20 roků
Antonín Nevídal na 18 roků
Jaroslav Slabík na 18 roků
Václav Hromek na 17 roků
Alois Obdržálek na 16 roků
Karel Diviš na 16 roků
František Smetana na 10 roků
Rudolf Král na 10 roků
Josef Čermák na 10 roků
František Plaček na 10 roků
Josef Neděla na 7 roků
Ladislav Smrček na 6 roků
Valentin Jeřábek na 6 roků
Vlastislav Bazal na 6 roků
Bohumír Paděra na 3 roky
Svatopluk Župka na 3 roky
Marie Slezáková na 2 roky
Josef Hanuš na 15 měsíců

Podle § 47 zák. č. 231/48 Sb. se všem obviněným kromě obviněného Josefa Hanuše a Josefa Foltýna ukládá vedlejší trest peněžitý a to Františku Smetanovi ve výši 50 000 Kč, Josefu Kudličkovi ve výši 20 000 Kč, obviněnému Antonínu Švarcovi, Bohumíru Paděrovi, Ladislavu Smrčkovi, Valentinu Jeřábkovi, Rudolfu Královi, Josefu Nedělovi, Svatopluku Župkovi,  Karlu Divišovi, Antonínu Nevídalovi, Josefu Čermákovi, Vlastislavu Bazalovi, Františkovi Plačkovi, Marii Slezákové, .... ve výši 10 000 Kč u každého z nich.
Podle § 48 zák. č. 231/48 Sb. se u obviněného A. Švarce, B. Paděry, J. Kudličky, L. Smrčka, F. Smetany, V. Jeřábka, R. Krále, J. Neděly, S. Župky, K. Diviše, A. Nevídala, J. Čermáka, V. Bazala, F. Plačka, ... vyslovuje konfiskace celého jejich jmění.
Podle § 52 se u všech obviněných vyslovuje ztráta čestných práv občanských a podle § 55 zák.č. 117/1852 započítává se obviněným jejich dosavadní vazba.

Naproti tomu obvinění:
1) Theodor Podstatzský, nar. 1909 v Prdubicách, samostatný zemědělec, posledně bytem v Litenčicích-zámek
2) Anežka Slezáková, nar. 1931 v Nivnici, zemědělská dělnice, posledně bytem v Božicích č. 114, t.č. oba ve vazbě státního soudu
osvobozují se podle § 162 tr.ř. od žaloby.

Následuje 30 stran odůvodnění rozsudku, vrátíme se k tomuto postupně.

Státní soud, oddělení Brno dne 21. června 1951, Dr. Drahoslava Dohnálková, podpis
Byl to tvrdý zátah proti soukromě hospodařícím rolníkům a živnostníkům, lidem ctícím demokratické tradice, soukromé vlastnictví a svobodu. Je alarmující, že dodnes nebyly odhaleny okolnosti vzniku, budování a likvidace skupiny Světlana. Alarmující především proto, že tresty, které byly v 16 procesech se Světlanou uděleny, dosahují astronomických výší a odsouzeným a jejich rodinám navždy zkomplikovaly, zkazily a ztížily život. Je nestoudné, když se i dnes na půdě Parlamentu ČR ozývají hlasy zpochybňující jakýkoliv protikomunistický odboj a je smutné, že se těmto hlasům dostává určité podpory veřejnosti, která „nechce nic slyšet“, než to, co jí bylo kdysi dlouhodobě a cíleně vtloukáno do hlavy. Možná díky za nedoceněné období „obrodného procesu tzv. pražského jara 1968-1969“, jinak bychom o těchto událostech ztratili povědomí úplně.

                                                               Vybral  a připravil Ladislav Nevrkla


Žádné komentáře:

Okomentovat