pátek 20. července 2012

Hyzdí krajinu a zdražují elektřinu

Netrpěl jsem nikdy zvláštní náklonností k alternativním zdrojům energie. Zvláště pak v podmínkách naší krajiny. Určitě si řada z vás vzpomene, že jsme i na těchto stránkách vždycky kritizovali pošetilé nápady postavit něco z těchto "nestvůr" na našem katastru.
Neubránili jsme se jedinému, a to pokoutní výstavbě solárního parčíku vedle zemědělského střediska Agropodniku Mašovice. Prodej pozemků prapodivné společnosti s názvem ZEMKA stál na počátku, no a na jeho konci je "zadrátované ghetto" solárních elektráren. Je to ostuda nás všech, že jsme dopustili, aby se takovým způsobem rozlezly "solární příšery" po vlastech moravských. Bohužel nejsme jediní, kteří je na svém katastru musí trpět.
Když pak slyšíte v médiích - jako třeba dnes ráno v rozhlase - že se kvůli těmto "šeredkám" bude opět příští rok zdražovat elektřina, tak se vám otvírá kudla v kapse.
Podobně hyzdí krajinu břežanskou pětice "větrníků". Tam z toho má aspoň něco obecní kasa. V Božicích za ty "hrůzy" nemáme nic. A to jsme - nebýt občanské statečnosti obyvatel v novostavbách u Donáta nebo stanoviska armády k prostorům u jezírka Pískovna - mohli těchto "nesmyslů" (chtěl jsem se popravdě řečeno vyjádřit jadrněji) mít v Božicích povícero.
Téma bioplynek záměrně vynechávám. Nebýt tak špatných zkušeností s tou naší karlovskou, asi bychom k jejich výstavbě přistupovali jinak. Jenže bohužel, karlovská bioplynka nastavila tak vysoké stavidlo, že přes ně v našich končinách asi hned tak nějaký nápad na novou, moderní bioplynku nepřeleze. Přitom ty, které by zpracovávaly rostlinný bioodpad, kukuřici apod., by určitě měly smysl i opodstatnění a pomohli by i zemědělcům. Budou nás muset holt přesvědčit, že Velký Karlov je jen nepovedený "úlet" a že ty jiné, nové, budou lepší a bezpečnější, pokud jde o provoz i dopravu.

P.S. Při pohledu na zarostlou plochu pod solárními panely jsem si vzpomněl na plány u Donáta, kdy se tvrdilo, že pod panely se budou popásat stáda ovcí, aby nepřišlo "ani zrno nazmar"! Dnes víme, že i taková vize byla nerealistická, jelikož hloupá/chytrá ovce by stejně s radostí jako trávu spásala i elektrické kabely. To by nám to panečku na políčku u Donáta jiskřilo!
                                                          Ladislav Nevrkla


Žádné komentáře:

Okomentovat