pátek 26. června 2015

Mourek zakončil školní rok 2014/2015

Pěkným programem se se školním rokem 2014/2015 i s vycházejícími žáky rozloučila božická základní škola. Průvodní slovo ředitele školy Jana Peterky bylo zároveň velmi otevřenou sondou do ročního života této instituce.
Vždycky vám zůstane něco víc v paměti a pro mě to byl tentokrát malý Mourek, který provázel jeden z doprovodných pořadů. Zaplněný sál kulturního domu odměnil potleskem všechny, kteří si potlesk zasloužili, a pro koho byl čtvrteční podvečer dlouhý, nebránilo mu nic, aby odešel ven na čerstvý vzduch.
Ze vstupů pana ředitele mně zaujaly tři takové momenty: Někteří žáci nebyli klasifikováni, jelikož nesplnili podmínky pro klasifikaci. Dodatečně tak učiní do 30.9.2015. Škola letos nebodovala v soutěžích (největším úspěchem bylo 6. místo), ale podle pana ředitele tato situace odpovídá reálnému složení žákovského kolektivu. Počet žáků školy byl v letošním roce 225 žáků. Úspěšně se škola zapojuje do ekologické výchovy, především prostřednictvím projektu Recyklohraní. To bylo na potlesk! No a poslední moment je závažnější celospolečensky z hlediska výuky přírodovědných předmětů. Z nich se nedělají přijímací zkoušky a tudíž se jim žáci nevěnují. Chemie, fyzika? To mě nezajímá! Tomu nerozumím. Testy ČŠI odhalily, že tento problém je celorepublikový. Naše škola byla do testování vybrána též a výsledky se pohybovaly kolem 60%.  Jsou tak před paní ministryní školství vážné úkoly. Jestli se jí ovšem podaří napravit chaos a zmatek, který do škol vnesl odvolaný ministr Chládek (ČSSD), to silně pochybuji. Spíš to vypadá, že to půjde ode zdi ke zdi. Třeba zrušením povinné maturity z matematiky.
Mají teď školáci dva měsíce na to, aby si vyčistili hlavy, nekouřili pod borovicemi a těšili se na 1. září 2015, kdy bude zahájen nový školní rok. Pedagogové pak ať vypustí školní starosti na osm týdnů z mysli. Je to důležitá součást psychohygieny.

P.S. Hru o Mourkovi napsala šesťačka Bára Podaná. Vynikající, byl jsem nadšen a myslím, že by se Bára měla touto cestou hlouběji ubírat. Přeji jí to!
P.S.S. Naposledy šli dovnitř deváťáci. Neměli by zapomenout, že do 31.8.2015 zůstávají stále ještě žáky božické školy.
                                            (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat