pátek 19. června 2015

Světlana 76: Co nového v pátrání po Antonínu Daňkovi

Hlavačka stál blízko dveří a bývalý partyzán
 Daněk z nich vyběhl s odjištěnou zbraní.
 Hlavačku trefil do břicha ...
Jsem velice nakloněn tomu, že nastupující generace má dostat příležitost, aby ukázala, co umí a aby svou činností a prací přinesla do našeho života trošku jiný, nový, moderní a předsudky nezatížený pohled. Zmínku o božickém hostinském, bývalém partyzánovi a bojovém veliteli Světlany Antonínu Daňkovi  jsem našel v diplomové práci MU Brno z roku 2014.
Je nazvaná Ludvík Hlavačka: Duchovní otec elektrických bot a elektrifikace drátěných zátarasů na hranicích? Diplomová práce Brno 2014 Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. Vypracovala: Klára Košařová.
Jelikož znám vedoucího této diplomky prof. J. Vaculíka, kterýžto mě kdysi též učil, začetl jsem se. Bylo mi jasné, že tam na příběh Antonína Daňka musím narazit. Zmínku jsem našel na straně 14.
Nejdříve si dovolím citát z této diplomky. Údaje v závorkách jsem vložil já.

Vedoucím oblastní úřadovny StB
Hned po návratu se (Ludvík Hlavačka) přihlásil v místní organizaci KSČ a začal pracovat
mezi mládeží. Současně byl od 23. června 1945 členem vyšetřovací komise ONV (okresní
národní výbor) u Mimořádného lidového soudu v Uherském Hradišti. Do služeb
ministerstva vstoupil 1. listopadu 1945 a byl přidělen k druhému odboru Zemského odboru
bezpečnosti (ZOB/II) v Brně, k oblastní zpravodajské odbočce (OZO) v Uherském
Hradišti. Za svoji aktivitu si vysloužil místo vedoucího oblastní zpravodajské odbočky.51
Svou funkci si udržel až do 1. ledna 1948, kdy byly StB a Zemský odbor bezpečnosti sloučeny a on byl přeložen k zemské úřadovně StB v Brně. Tam se v únoru 1948 podílel na zatýkání nekomunistů. Za odměnu byl proto 22. března 1948 pověřen prozatímním vedením oblastní úřadovny StB v Uherském Hradišti. 
Od 1. ledna 1949 byl prozatímně pověřen funkcí krajského velitele StB v Gottwaldově (dnes opět Zlíně) a růst hodností na sebe nenechal dlouho čekat. Od 7. září 1947 byl kapitán, dne 1. 6. 1949 byl povýšen do hodnosti štábního kapitána a 1. 11. 1950 do hodnosti plukovníka. „Funkcí krajského velitele byl pověřen proto, že se osvědčil ve funkci přednosty OZO jako pracovník svědomitý, přesný, s velmi dobrými velitelskými předpoklady
a dělnické třídě a naší straně naprosto oddaný.“ Ve velitelském posudku se ale současně
píše, že se Ludvík Hlavačka někdy projevoval jako člověk unáhlený a rovněž při přípravě
větších akcí v krajském měřítku se u něj objevily jisté organizační nedostatky.
Například 15. května 1949 byl Ludvík Hlavačka přijat na léčení do Státní okresní
nemocnice ve Znojmě se střelným poraněním jater, protože byl postřelen agentem CIC Josefem Daňkem při likvidaci ilegální skupiny Světlana. Celé akci sám velel, ale dopustil se jisté chyby, která Daňka vylákala předčasně z domu. Ten okamžitě spustil palbu a Hlavačku postřelil. Ludvík Hlavačka zůstal dlouho ležet bez pomoci, protože ostatní údajně zbaběle utekli. (ABS, fond Personální spisy ministerstva vnitra, a. č. 3741 Ludvík Hlavačka, č. l. 155, 25. 3. 1954.)

Téhož dne jej páter Josef vyzpovídal, podal mu přijímání a provedl poslední pomazání. V nemocnici zůstal do 18. června 1949. Za toto chování byl později některými svými uvědomělými spolupracovníky kritizován, že jako krajský velitel „podlehl knězům“.
Přesto byl s účinností od 1. června 1949 za „vzorné konání služby při zatýkání politického zločince a teroristy Josefa Daňka, při kterém byl jmenovaný těžce zraněn“ (ABS, fond Personální spisy ministerstva vnitra, a. č. 3741 Ludvík Hlavačka, č. l. 133, 26. 4. 1954.)

Dovolím si opravit jednu nepříjemnou chybu, která "utekla" nejen autorce, ale i vedoucímu práce a recenzentovi: Ten, kdo při zatýkání v Božicích 15.5.1949 postřelil majora Hlavačku byl Antonín Daněk (*1.6.1922, Holešov - 15.5.1949, Božice).
Kdyby to byla první chyba v souvislosti s Antonínem Daňkem, mávl bych nad tím rukou (ve skutečnosti nemávl, vadilo by mi to stejně!!!), ale těch chyb, chybiček, nepřesností a záměn (třeba s bratry Daňkovými) je tolik, že jsem se rozhodl jednat. Oslovím některé fakulty a instituce, které se tématu věnují, zda by si konečně někdo nechtěl vybrat téma odborné práce věnované pouze Antonínu Daňkovi. Z mnoha dobrých důvodů si to zaslouží a byl bych rád, kdybych se dožil toho, až se bude připomínat sté výročí narození Antonína Daňka v roce 1922 bylo vše, co je s Daňkovou osobou spojeno, uvedeno na pravou míru a aby se konečně dočkal uznání a ocenění, které mu právem náleží.

P.S. Josef Daněk (*1931) byl nejmladším bratrem Antonína Daňka, bydlel v Banticích, okres Znojmo, a podařilo se mu v roce 1949 uprchnout před zatčením do Rakouska. Věřím, že ještě žije v Kanadě, odkud jsem s ním naposledy hovořil.

P.S.S. V uvedené diplomce je jedna pro mě zajímavá informace, o níž jsem dosud nečetl: Je to sdělení, že mjr. Hlavačka "dopustil se jisté chyby, která Daňka vylákala předčasně z domu." Zkusím se po této informaci dále podívat.

                         Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat