středa 18. května 2016

Drobnosti a zajímavosti k železniční dopravě na jihovýchodním Znojemsku a Krumlovsku

Kamenné pilíře strženého viaduktu mezi
Hevlínem a Lávou
V prosinci roku 2016 uplyne již 150 let, kdy byly zahájeny stavební práce na propojovací dráze StEG z Vídně do Brna a z odbočkou do Znojma. Na této odbočce se začalo pracovat 17.12.1866 u Božic a 18.12.1866 u Hodonic a Dyje (tehdy Milfroně).


Stavební práce byly zahájeny, i když detailní stavební projekt byl schválen až v roce 1867. Ale tak to bylo při stavbě této trati skoro se vším. I třeba s tím, že původně plánovaný železniční uzel v Břežanech (tehdy Fryšavě) byl přesunut do Hrušovan n. Jev., aby se tak zkrátila celková vzdálenost ze Znojma do Vídně!!! Tento historický kompromis se dodnes projevuje v nevýhodnosti a postupné likvidaci spojnice Hrušovany n. Jev. - Brno. Taky rozvoji jihovýchodního Znojemska, jihozápadního Brněnska a severozápadního Břeclavska by daleko víc pomohl uzel v Břežanech. zastávka v Božicích by byla někde u Kohoutího kříže .... a do Hodonic podél trati by jistě vznikla cesta, která by už dneska třeba byla asfaltová ....
Jenže už tehdy se křížilo mnoho různých zájmů, zasahovala různě silná a vlivná lobby a tak máme dneska nefunkční úsek trati z Hrušovan do Hevlína, na minimum omezený úsek z Hrušovan do Miroslavi a málo vytížený úsek z Hrušovan do Hodonic. Prostě když se střetne politika s ekonomikou, tak to dopadne vždycky špatně.
Už tenkrát byly stavební práce několikrát zastaveny, takže se slavnostně otevírala až 15.9.1870 (úsek Brno - Hrušovany n.Jev. - Znojmo) a 24.11.1870 úsek Hrušovany n.Jev. - Laa a.d.Th. - Vídeň. Tento druhý úsek už je bohužel dávno minulostí. Na konci druhé světové války byly zničeny mnohé mosty přes Jevišovku a Dyji a poškozená byla většina stanic. Pracně obnovené byly dyjské mosty mezi Hevlínem a Lávou a do provozu znovu uvedeny až v červnu 1946. Bohužel po únorovém převratu v Československu byl hraniční přechod Hevlín - Laa uzavřen. Po roce 1970 byly v dvoukilometrovém hraničním úseku za Hevlínem koleje vytrhány a mosty přes Dyji zbořeny.  "Nostalgické výšlapy" v 90. letech za obnovu této trati již neměly naději na úspěch. Paradoxně v čele bojovníků za obnovu trati stál dnešní předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik a poslankyně (a posléze místostarostka Znojma a senátorka) Marta Bayerová též z KSČM. Nějak se to nepovedlo ...

V dávné minulosti se toho však na železnici nepovedlo daleko víc.
Z těch nerealizovaných projektů bych připomněl třeba původní plán spojovací dráhy Znojmo - Tetčice - Brno přes Únanov, Želetice, Hostěradice, Mor. Krumlov a Ivančice. Byla navržena v roce 1895, ale pro finanční náročnost zamítnuta v roce 1897.
Ani plán na dráhu Znojmo - Hostěradice v délce 26,5 km přes Znojmo-Horní předměstí, Únanov a Želetice s navazující dráhou Hostěradice - Miroslav-město a Miroslav (dnešní zastávka u autobusového terminálu u viaduktu u Suchohrdel u M.) v délce 11 km navržený přípravným výborem v roce 1899 nebyl realizován.
Taky plán majitele lechovického panství barona Kübecka z roku 1899 na dráhu Hodonice - Hostěradice přes Lechovice zůstal jenom návrhem.
Dlouho plánovaná a připravovaná byla dráha Pernhofen - Jaroslavice v délce 6 km. V Pernhofenu byla chemička (výroba kyseliny citronové) a z Laa se tam provozovala nákladní doprava. Návrh jaroslavického úseku byl podán v roce 1911 i s možným prodloužením do Božic a napojením na StEG. Jako nedůležitá byla ve druhém válečném roce 1915 zamítnuta. Po připravovaném jaroslavickém nádraží tak zůstala jenom skladová budova (taková stodola) v místech dnešních solárek.
Nejnadějněji vypadala dráha Miroslav - Tavíkovice v délce 33 km, vedoucí přes Miroslav-město, Hostěradice, Oleksovice, Želetice (včetně vlečky do tamního cukrovaru) a Višňové. Předběžná koncese byla udělena v roce 1915, politická vyvlastňovací pochůzka byla provedena roku 1917. přípravný výbor pracoval pod vedením tehdejšího majitele cukrovaru v Hrušovanech n. Jev. Vrcholila první světová válka - a bylo po plánech!

Tak tolik tedy malý exkurz do historie železničních plánů na jihovýchodě Znojemska. Stručně řečeno: Už před sto lety bylo jasné, že v našich končinách nemá železnice perspektivu a naději na rozvoj. Jediné, co se možná podaří, bude modernizace trati Znojmo - Hrušovany n. Jev. - Břeclav. Jak moc se to dotkne úseku kolem stanice Božice u Znojma (kdysi Božice - Jaroslavice/Possitz-Joslowitz, Neuweidenbach a zase Božice - Jaroslavice) je ve hvězdách. Dvě koleje a elektrifikace je pak už úplná sci-fi!!! Nebo se mýlím?


Informace jsem čerpal především z různých prací a veřejných vystoupení dr. Jiřího Kacetla.

                             (lan)Žádné komentáře:

Okomentovat