pátek 27. května 2016

Univerzita třetího věku v božickém Domově (akt. 27.5.)

V pátek 20.5.2016 proběhla v božickém domově důchodců malá slavnost. Byl zde slavnostně ukončen kurz Trénování paměti realizovaný prostřednictvím Univerzity třetího věku (U3V) Masarykovou univerzitou v Brně.


lednu 2016 Jihomoravský kraj oslovil poskytovatele sociálních služeb uspořádat U3V ve svých zařízeních. Nabídka zněla lákavě, nicméně bylo nutné vše důkladně promyslet a připravit, aby se překonaly obavy ze strany zaměstnanců, ale především zábrany a strach uživatelů Domova důchodců Božice, protože cílem našich služeb je připravovat pro uživatele smysluplné aktivity, které jim přinášejí radost. 
Určitou záruku kvality nabízeného programu pro nás představovala Masarykova univerzita v Brně, která prostřednictvím Univerzity třetího věku poskytuje odbornou garanci k realizaci kurzu Trénování paměti. Prvotní obavy rozptýlila Ing. Bc. Barbora Hašková, manažerka pro koordinaci celoživotního vzdělávání, která nás ujistila, že lektoři jsou zkušení a s úspěchem vedli několik kurzů. Proběhla osobní návštěva Domova důchodců Božice, kde jsme domluvili konkrétní podobu vzájemné spolupráce. 
Naši uživatele v období od března do května 2016 absolvovali cyklus šesti přednášek obohacených praktickými cvičeními. Cílem pravidelných klubových setkání bylo ukázat, jak jsou v životě důležité kognitivní (poznávací) funkce, mezi které patří také paměť. Jak lze paměť lépe používat, a že může dobře sloužit i ve vysokém věku, víme – li, jak na to. Pro účastníky byly připravené cvičení a hry důležité pro udržení duševní kondice. Kurz vedli lektoři ze společnosti DONASY s.r.o – Akademie trénování paměti, která se podílí na výuce U3V. Poděkování patří Mgr Miroslavě Dohnalové a Ing. Zbyňku Dohnalovi, kteří dokázali teoretické informace o mozku, paměti a poznávacích funkcích příjemnou formou propojit s praktickými cvičeními, kterými byly, např. smyslová cvičení, hudba, poezie, ale i pohybové dovednosti prstů a rukou.
Vyvrcholením celého kurzu bylo jeho slavnostní ukončení v pátek 20.5.2016 ve 13,30 hod. Závěrečně setkání zrekapitulovalo celý kurz, promítaly se ukázky z jednotlivých setkání a sedmnáct seniorů, kteří kurz absolvovali, obdrželo Evidenční list za účasti pozvaných hostů, přátel a rodinných příslušníků uživatelů. Akce tak byla vhodně zakomponována  do právě probíhajícího 9. ročníku Týdne pro rodinu, jež navazuje na 15. květen, kdy se slaví Mezinárodní den rodiny. Domov důchodců Božice se touto formou k Týdnu pro rodinu připojil, neboť si všichni uvědomujeme, že rodina je místo důstojného růstu a stárnutí. Doufáme, že slavnostní ukončení U3V pomůže naplnit jeden z hlavních cílů Týdne pro rodinu a to: „Dát rodinám příležitost, aby se na nejrůznějších akcích bavily, slavily a bylo jim spolu dobře.“
Na závěr této malé slavnosti poděkoval ředitel DD Božice Ing. Jaromír Leisser Masarykově univerzitě, Jihomoravskému kraji a společnosti DONASY s.r.o – Akademie trénování paměti - za zprostředkování a organizaci kurzu Trénování paměti s cílem zapojit duševní aktivitu uživatelů Domova důchodců Božice. Průběh kurzu je uživateli DD Božice jednoznačně hodnocen pozitivně.

                                                 Z podkladů DD zpracoval (lan)

Jako zajímavost bych ještě uvedl, že nejstaršího účastníkovi kurzu, který obdržel Evidenční list byla seniorka ve věku 96 let.  Vitální paní, plná elánu a chuti do života.
A také to, že v rámci "komunitní práce" se do kurzu zapojili i tři občané, kteří nejsou uživateli služeb božického Domova. To je též velmi pozitivní údaj. (lan)

Fotografie převzaty z http://www.domovbozice.cz/ z akce Národní týden trénování paměti, březen 2016 a z webu http://kpzn.cz/ - http://kpzn.cz/slavnostni-zakonceni-studia-v-domove-duchodcu-bozice/n2601 komentář:

  1. Mezi aktualitami na webu Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska je též publikován příspěvek Slavnostní zakončení studia v Domově důchodců Božice.
    Masarykova univerzita ve spolupráci s Jihomoravským krajem realizuje v pobytových zařízeních sociálních služeb vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku.
    Více na http://kpzn.cz/slavnostni-zakonceni-studia-v-domove-duchodcu-bozice/n260 nebo na blogu http://probozice.blogspot.cz/2016/05/univerzita-tretiho-veku-v-bozickem.html

    OdpovědětVymazat