pátek 27. května 2016

Seriál: Z historie i současnosti božických hasičů

Historická chvíle božických hasičů
Tak už je to měsíc, co se v Božicích uskutečnila pěkná slavnost, a to oslava 125 let trvání sboru dobrovolných hasičů v naší obci. Měl jsem čest, že jsem byl požádán vedením SDH Božice, zda bych na této akci spolupracoval a zda bych k této příležitosti pomohl se shromážděním historického materiálu a se zpracováním publikace, která by zachytila historii božických hasičů.


Postupně jsme shromáždili potřebné podklady a dali se do práce. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem, kteří přispěli a pomohli. Bylo mi ctí spolupracovat se současným velitelem božických hasičů Miroslavem Benešem. Scházeli jsme v posledním měsíci ke konzultacím prakticky každý týden. Ochotně pomohli pamětníci, z nichž u některých nevím ani jméno, jelikož jsme doplňovali jména bývalých hasičů na webových stránkách. Za všechny byl připomněl paní Libuši Škrobovou, Annu Hříbkovou, Jana Kašpárka st., Ivana Zedníčka, Josefa Griebauma a Antonína Szabó. Určitě se během let najdou ještě další zajímavosti, už teď mě napadá jedna pamětnice, která taky bude mít určitě něco na doplnění pestré hasičské mozaiky. Ozvali se někteří, že taky "byli u hasičů", třeba jako členové hasičského kroužku v nepravidelných vlnách, kdy v Božicích existoval, a svoje jméno v publikaci nenašli. Budu jen rád, když se nám podaří "bílá místa" zaplnit a někdy příště, při jiné příležitosti tuto první publikaci o SDH v Božicích doplnit.
Nemělo by se zapomenout na záslužnou práci kronikářky SDH Božice Mgr. Dagmar Szabóové a děvčat SDH Božice. Bohatou kroniku deseti let své činnosti, či nádhernou výstavku, kterou připravily ve vestibulu kulturního domu, a výbornou videosmyčku Jitky Kročilové ml. z jejich činnosti, promítanou v předsálí, je třeba uchovat i do budoucna. Společně s poháry, uznáními a fotografiemi, jež jsou umístěny v hasičské klubovně, a historickými hasičskými prostředky v garážích, tvoří trvalý základ hasičské paměti v Božicích.

Kromě publikace a všech možných obrazových záznamů byly zprávy o hasičské slavnosti publikovány v regionálních týdenících Znojemsko (25.4. a 2.5.) a Znojemský týden (2.5.) a v Božickém zpravodaji 3/2016. V každém článku je něco, co třeba jinde nenajdete. Doufám, že si současná kronikářka SDH stačila všechny materiály opatřit. Už se staly součástí historie božických hasičů. Podobně jako hasičský prapor žehnaný v roce 2009 nebo nádherný letošní "erb" božických hasičů na zdi současné hasičské klubovny "Na kovárně". Škoda jen, že celkový pohled na něj "kazí" informační tabulka mikroregionu Hrušovansko. Určitě by se dala posunout o pár desítek metrů blíž ke "Kohoutímu kříži". Jenom nevím, komu vlastně patří.

V tomto seriálu se vrátím k publikaci a postupně ji po částech představím. A doplním. A kdo bude něco vědět, ať doplňuje se mnou.
                 (lan)

Ing. Petr Macák, velitel Integrovaného záchranného systému
územního odboru Znojmo připíná premiérovou stuhu
k hasičskému praporu SDH Božice. Prapor drží velitel SDH
Božice Miroslav Beneš


Za božickými mažoretkami vedou hasičský průvod božické
hasičky.Žádné komentáře:

Okomentovat