úterý 31. května 2016

Soupis božických a křídlovických památek na webu

Pan Jaromír Lenoch ze Svitav si dal nelehký úkol: sepsat a zdokumentovat všechny zajímavé i netradiční památky na celém historickém území Čech, Moravy a Slezska. Božice a České Křídlovice mají to štěstí, že jsou již v základech zpracovány.


Prvotní náhled dává tušit, že je to práce zajímavá, ale pro jednoho velmi obtížná. Při podrobnějším pohledu na jednotlivé památky naší obce vnímáme drobné nepřesnosti. Určitě budu autora kontaktovat a zkusím mu pomoci s upřesněním a doplněním.

V úvodu soupisu autor vysvětluje svou filozofii zpracování a to formou otázek a odpovědí. Vybral jsem první dvě:

Co soupis obsahuje?
Všechno. Jde o soupis všech objektů, které jsou nějak mimořádné z pohledu místního, regionálního, jsou památkou, nebo by jí být mohly či měly. Nebo jde jen o zajímavost, která je neobvyklá. 

Proč je soupis vztažen k politickým okresům?
Od roku 1918 došlo k mnoha změnám v politickém uspořádání naší země. Když v roce 1848 došlo ke zrušení zeměpanské správy, byly zřízeny politické a soudní okresy, které respektovaly v mnohém původní hranice panství. V této době se také ustálil počet obcí a osad. K dramatické změně pak došlo v roce 1948, kdy bylo mnoho obcí určeno k likvidaci, která byla definitivně potvrzena v roce 1960 úplnou reorganizací a zánikem českomoravské hranice v rámci státoprávního uspořádání, která trvá doposud. Proto byl jako výchozí podklad zvolen Lexikon obcí z roku 1927. Toto rozdělení přetrvávalo v historii uspořádání nejdéle.

Pro současné Božice to znamená toto:
Existence dvou samostatných obcí: Božice a České Křídlovice
Politický okres: Znojmo
Soudní okres: Jaroslavice
Země: Morava
Stát: Republika Československá

V soupisu najdeme, jak památky historické, tak i zajímavosti z doby nejnovější. Ty se památkami teprve jednou stanou. tak se podívejme na scany z webových stránek http://www.soupispamatek.com/.
            (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat