neděle 15. května 2016

Perličky a zajímavosti z Božic

Aktuální foto přidám během dne
Několik statistických údajů, které se týkají obce Božice, bylo publikováno v nejnovějším čísle Novin Niva (Noviny Niva 1/2016). Já jsem je doplnil ještě o nějakou zajímavost.
Z evidence obyvatel publikované v NN 1/2016: V roce 2015 se k trvalému pobytu v obci Božice přihlásilo 50 nových občanů a odstěhovalo se 34 občanů. Narodilo se 15 občanů a zemřelo 23 občanů s trvalým pobytem v Božicích. Znamená to, že nás v roce 2015 nepatrně přibylo, a to konkrétně o osm občanů. K 31.12.2015 žilo v Božicích 1 527 občanů. Jejich průměrný věk je cca 40 let. Zajímavý je procentuální  i poměr mužů a žen. V obci žije 51% žen a 49% mužů.
Tuto statistiku jsem doplnil o čísla domů. Zatím posledním číslem popisným je č.p. 509, a dostala je přidělené obecní ubytovna (bývalá obecní knihovna) naproti klášteru. Nejvyšší aktuální číslo nového rodinného domu je Božice č. 497, a má je dům Jiřího a Ondřejky Škrabalových. Vzhledem k tomu, kolik domů je aktuálně v Božicích rozestavěných lze očekávat, že to velmi záhy nebude číslo poslední.
V této souvislosti je zajímavý pohled na katastrální mapu. Ta ukazuje, že prolínání číslování z roku 1951 a čísel nemovitostí, které od té doby v obci přibyly, už bude brzy o dvě stovky vyšší. Znovu tak vyvstává otázka, jež se týká zavedení názvů ulic v Božicích. Není to jenom nějaká moje dlouhodobá aktivita, je to přání poměrně značné části božických obyvatel. A má to ještě mnoho dalších praktických plusových bodů pro Božice.

K této statistice ještě připojuji ještě info ze zprávy o stavu veřejného pořádku v územním obvodu Božice. Je potěšitelné, že v Božicích došlo k výraznému poklesu trestných činů - v roce 2015 jich bylo zaevidováno 18, oproti 30 v roce 2014 nebo 34 v roce 2013. Na druhou stranu došlo k mírnému nárůstu přestupků, což je bohužel stav setrvalý. V roce 2015 bylo evidováno 47 přestupků, oproti 43 v roce 2014, 36 v roce 2013 nebo 29 v roce 2012.

                        (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat