sobota 22. dubna 2017

Disciplinárka nadělovala

Řada mužstev okresních fotbalových soutěží měla před týdnem problémy se sportovním chováním a vystupováním a tak na svém čtvrtečním zasedání disciplinární komise nadělovala. Kromě okresního přeboru se to dost týkalo i "naší bývalé" III. B.


V okresním přeboru se opatření disciplinárky dotklo mj. mužstev Vlasatic a Starého Petřína, v "trojce B " pak celků Břežan a Oleksovic.

Hráč Ondřej Maruška z TJ Start Vlasatice
Je vinen disciplinárním přečinem pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám podle § 45 DŘ FAČR, když: v 72´ utkání mu byla udělena ČK za urážku R, provedenou zvlášť
hrubým způsobem, přičemž v urážkách pokračoval i při odchodu z hrací plochy za což se podle
 § 45/2 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz výkonu závodní činnosti na 6 soutěžní utkání nepodmíněně.

Další vysoký trest míří za hráčem Rostislavem Parůžkem z TJ Družstevník Starý Petřín.
ten je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 DŘ FAČR, když: v 68´ obdržel
 ČK za surovou hru, když udeřil úmyslně soupeře loktem do obličeje v nepřerušené hře mimo souboj o míč. Soupeř utkání dohrál. Podle popisu skutku DK posouzeno jako HNCH ­ tělesné napadení. Za což se podle § 48/3 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 6 soutěžních utkání.

Největší trest si odnesl Petr Valenta z TJ Dynamo Oleksovice. Podle DK je vinen disciplinárním přečinem Tělesné napadení podle § 48 DŘ Maření výkonu rozhodnutí
podle §60 DŘ když: jako AR1 (laik, za družstvo Oleksovice) v 84´ utkání napadl na hrací
ploše hráče hostí č. 5 údery oběma rukama do krku a hrudníku, v napadání pokračoval a odmítal
opustil hrací plochu; následkem jeho jednání došlo ke vniknutí diváků na hrací plochu a vzniku
dalších konfliktů a utkání muselo být předčasně ukončeno; a tohoto jednání se dopustil, přestože byl v utkání Oleksovice ­ Olbramovice A uznán vinným ze
spáchání disciplinárního přečinu Tělesného napadení a byl mu uložen zákaz závodní činnosti
 na 4 utkání (tj. jako hráči), a tento trest nadále vykonával, kdy výše popsaným jednáním zmařil
účel trestu, který mu byl jako hráči uložen za což se podle § 48 odst. 3 DŘ a §60  odst. 1 písm.
b) DŘ ve spojení s § 23 a §24 DŘ ukládá trest zastavení závodní činnosti a zákaz výkonu funkce
 trenéra, rozhodčího, delegáta, hlavního pořadatele, lékaře nebo jiného zdravotníka, maséra klubu či vedoucího družstva na 12 měsíců a peněžitá pokuta ve výši 6.000,­Kč.
A trestu neuniklo ani mužstvo TJ Dynamo Oleksovice.
STK provedla šetření ve věci předčasného ukončení utkání. Po provedeném šetření STK věc dle § 60 odst. 2, písm. b) předává věc do DK s návrhem na kontumační výsledek 0:3 ve prospěch družstva
Dyje. Materiály jsou uloženy u STK.
Rozhodnutí DK Oddíl Oleksovice je vinen disciplinárním přečinem Porušení povinnosti pořádajícího oddílu podle § 65 DŘ když: jako organizátor utkání nepřijal dostatečná opatření k zabránění nesportovního chování
a dopustil, aby došlo k vniknutí neoprávněných osob na hrací plochu a nastalou situaci nebyla
pořadatelská služba schopna zvládnout a proto muselo dojít k předčasnému ukončení utkání, za což
se oddílu Oleksovice podle § 65 odst. 1 písm. b) DŘ ve spojení s §36 DŘ uděluje trest ­ kontumace
utkání spočívající v povinnosti potrestaného klubu strpět, aby byl stanoven výsledek utkání jeho družstva 0 : 3 ve prospěch družstva soupeře ( Dyje) ­ finanční pokuta 2000,­Kč, která bude řešena
sběrnou fakturou klubu.

Projednáván byl i přečin klubu TJ Břežany
STK předává do DK podle § 7/1d) RS OFS Znojmo družstvo Břežan pro nenastoupení k utkání s návrhem na uložení kontumačního výsledku 3:0 ve prospěch družstva Litobratřic a povinnost uhradit
domácímu družstvu Litobratřic náklady v souvislosti s pořádáním utkání ve výši 2.000,­ Kč. Rozhodnutí DK Klub TJ Břežany, z.s. je vinen disciplinárním přečinem podle § 56 DŘ FAČR,
nenastoupení družstva k utkání bez závažných důvodů po uplynutí čekací doby stanovené Pravidly fotbalu. za což se oddílu Břežany podle § 56, odst. 2 DŘ FAČR uděluje finanční pokuta 2000,-­Kč,
která bude řešena sběrnou fakturou klubu a současně se utkání kontumuje dle §36 ods.1 DŘ FAČR
spočívající v povinnosti potrestaného klubu strpět aby byl stanoven výsledek jeho družstva 0 : 3 
ve prospěch družstva soupeře (Litobratřice). Žádné komentáře:

Okomentovat