pátek 14. dubna 2017

Zastupitelstvo: Jak jsme se málem uregulovali

Ing.arch. Poláček vysvětluje návrh
nového územního plánu Božic
Se 14. zasedáním božického zastupitelstva bylo nakonec všechno jinak. Kdo čekal odpovědi na aktuální otázky života Božic (kruhový objezd, silnice, chodníky), ten se moc nedočkal, kdo čekal hladký a rychlý průběh zastupitelstva, ten byl zklamán též a ten, kdo čekal, že konečně bude zprávám a diskuzím řádně rozumět, ten se taky nedočkal.


Zato jsme se dočkali více než hodinu a půl trvající zničující diskuze o smyslu regulačního plánu pro Božice. 
Na začátku jednání byli občané-hosté ve více než dvojnásobné převaze oproti devítce přítomných zastupitelů. Jednání probíhalo hladce, neboť stěžejním bodem čtvrtečního zasedání mělo být představení návrhu nového územního plánu pro obec Božice. K tomu se dostavili dva odborníci ze Znojma, Ing. Krátká a Ing. arch. Poláček.
Jednání probíhalo po delší době v sále kulturního domu, kde byla připravená zvuková aparatura, dataprojektor, plátno a notebook. Na stolech byly rozloženy výkresy (mapové podklady) k novému územnímu plánu. Potud vše perfektní a na vysoké profesionální úrovni.

Bohužel vše začalo bez spuštění zvukové aparatury, tudíž nebylo dobře rozumět a řada informací zůstala v éteru. Úvodní program byl bez diskuze projednán a prohlasován během dvaceti minut. K jeho stěžejním bodům pařila informace o připraveném projektu nové komunikace na návsi v Zámlýní. Výběrové řízení na zhotovení vyhrála místní firma Silnice Škrob s.r.o. Kromě již hotových chodníků v Křídlovicích a od božické Jednoty ke Kolonce zahájila obec rekonstrukci chodníku ke zdravotnímu středisku. Provede ji tentokrát vlastními silami pomocí vlastními pracovníků a pracovníků na VPP. Prodáno bude další stavební místo v lokalitě u vodojemu (nad Hudcovým a Dučovým), nejdříve však musí být provedena demolice zchátralé stodoly tamtéž. Obec pořídí nové křovinořezy a provedena bude kompletní rekonstrukce kanceláře, v níž sídlí pracovnice Monika Trepáčová. Během tohoto jednání se dostavil další zastupitel.
Potom si vzal slovo autor projektu nového územního plánu Ing. arch. Poláček. Ani on nespustil zvukovou aparaturu a jelikož měl materiály připravené k promítání, více se musel točit k publiku zády, než aby mohl mluvit k přítomnému auditóriu. Mně to třeba nevadilo, protože mluvil hlasitě, přiměřeně rychle a srozumitelně. Z jeho slov mě zaujaly některé myšlenky, které sdílím s ním. "Božice mě překvapily, jsou prostě hezké," pravil na úvod pan architekt. " Mají zajímavou krajinu. Trochu mě akorát mrzela nepropustnost krajiny a zarostlé cesty." "Božice nejsou na Znojemsku tak vnímané, jak jsou krásné a bohaté na různé zajímavosti," dodal pan architekt.
 Ing. Poláček pak podrobně vysvětlil, k čemu nový územní plán bude sloužit, proč je důležitý a proč jsou tam navržená různá opatření. Vše směřuje k tomu, aby byl i do budoucna umožněn kvalitní rozvoj Božic. Odpovídá na otázku, co umožnit a co regulovat. Stavět tam, kde se má a krajinu regulovat tam, kde to má zůstat zachované v současné podobě. Vše je teprve na začátku práce na plánu a těžko říct, co se podaří prosadit. Jsou tam navrženy stavební plochy pro bydlení (70 stavebních míst), plochy pro zeleň, plochy pro diskuzi k využití (k tomu jsme mohli vyplnit anketu),plochy výrobní, pro sport, pro migraci živočichů (vymezení biokoridorů) i plochy s vyznačením veřejně prospěšných staveb, což jsou plochy ve veřejném zájmu, které obec musí převzít z územního plánu Jihomoravského kraje a které by mohly být ve sporných případech předmětem vyvlastnění, jak o tom nedávno mluvil vicepremiér Andrej Babiš. Týká se  to například vedení vysokého napětí, optimalizace železnice, vodojemu, posilovacího vodovodu, chodníku k nádraží a plánovaného chodníku ke Kolonii.
Na jednání o územním plánu se dostavili další dva zastupitelé, Josef Leisser a Ing. Marek Klíč, kteří se dotazovali na uplatnění jimi navrhovaného regulačního plánu, což je něco jiného než projednávaný územní plán. Ing. arch. Poláček, Ing. Krátká a starosta obce Karel Hala trpělivě odpovídali na jejich stále dokola se opakující dotazy. Když už to trvalo více než hodinu, vzal jsem si věci a šel jsem domů.

P.S. Škoda, že jsme nedostali prostor pro diskuzi po skončení úvodní části jednání zastupitelstva. Nemohli jsme se tak zeptat, co tedy bude umístěno doprostřed kruhového objezdu, nebo jestli se přeci jenom neprovedou některé drobné úpravy obloučků v kruhovém objezdu.
                          (lan)

Jeden z řady výkresů, které jsme si mohli prohlédnout5 komentářů:

  1. Už by jse měl konečně někdo vyjádřit ke kruhověmu objezdu

    OdpovědětVymazat
  2. Pořád jen kruhový objezd.ten už stojí a nechapu co chcete pořád projednávat.teď už s tim stejně nikdo nic neudělá. A kdo chtěl tak určitě tu diskuzi mohl otevřít.

    OdpovědětVymazat
  3. K čemu se pořád chcete vyjadřovat.. Kruháč stoji.a co s ním teď chcete dělat.ani ta diskuze by vám nepomohla.a co bude v prostředku?!však uvidíte a vy by jste to stejné neovlivnili.

    OdpovědětVymazat