pondělí 8. května 2017

K Hraběcí studánce letos přijela samotná hraběnka

Hraběnka Maxmiliána alias Dana
Nemčoková
Krása a tajemno se letos vznášely nad přírodní rezervací Karlov a přilehlou klasicistní Hraběcí studánkou. Její letošní otvírání mělo nevšední entrée. Mezi návštěvníky totiž tentokrát zavítala samotná nádherná majitelka hrušovanského panství paní Maxmiliána, hraběnka Althannová, provdaná z Hardeggu. Její šarm a osobní kouzlo dodaly i té jinak velmi chutné a osvěžující vodě ze studánky novou kvalitu a tak jsem si ji dal dokonce tuplovaně. V roli paní hraběnky se představila znojemská herečka Dana Nemčoková. Moc jí to slušelo, stejně jako paní Vodě a Klíčníkovi, kteří studánku otevřeli a nalévali návštěvníkům křišťálově průzračnou vodu do malých skleniček.Pramínek vody, který od nepaměti vyvěrá ve stráni, obklopuje od roku 1810 klasicistní stavbička (snad kaplička?) z pískovcových kvádrů. Zub času původní pískovce nahlodal, ale obec Šanov nechala studánku v letech 2008 - 2009 kompletně zrekonstruovat a doplnit stavebními prvky a tak se mohla její zakladatelka letos sama přesvědčit, jak její dílo vypadá po více než dvou stech letech.

Sešlo se nás tady opět hodně, cíl zde měly oba cyklovýlety  (šanovský po Muchově stezce a božický přes Kolonii) a společné setkání šanovských a božických občanů i hostů bylo přátelské a srdečné. Pomalu ale jistě se začínáme poznávat a seznamovat a věřím, že tomu tak bude i v dalších letech. Jen pro zajímavost: Téměř na každé fotografii návštěvníků je někdo z Božic ...

K samotné studánce bych jenom dodal malé shrnutí:
Studánka dostala své jméno až na počátku 21. století, kdy známý znojemský literát, historik a osvětový pracovník (kdysi by se řeklo národní buditel) Jiří Svoboda připravoval pro Okrašlovací spolek ve Znojmě publikaci Studánky Znojemska (Znojmo 2003). Lze používat dvojí název: známější a frekventovanější Hraběcí studánka, ale i ten druhý, Hraběnčina studánka. Zrovna letos se víc hodilo použít název Hraběnčina.
Studánka byla od nepaměti velmi oblíbeným cílem výletů, zvláště božických občanů, a to jak těch do roku 1945, tak i těch současných. S rozvojem cyklostezek a velmi vstřícným přístupem obce Šanov (pana starosty Petra Škárka a Okrašlovacího spolku Šanov) se podařilo v roce 2009 založit velmi pěknou tradici Otvírání Hraběcí studánky. Letošní ročník tak byl již devátým v pořadí a za rok nás čeká malé jubileum.
Dříve než jsme se pořádně seznámili se všemi historickými souvislostmi, uváděli jsme jako zakladatelku studánky hraběnku Emmanuelu Khuen-Belassi. Ta však ještě nebyla v době vzniku klasicistní kapličky nad studánkou na světě ... Po ní je pojmenovaná jiná stavba, asi 3 km vzdálený zámek zvaný Emín zámek nebo též Emma Hof.

                                                                                                   Ladislav NevrklaŽádné komentáře:

Okomentovat