pondělí 20. února 2012

Jak naplňujeme volební program 2010 – VOLBA PRO BOŽICE

Do voleb v roce 2010 šla volební strana VOLBA PRO BOŽICE nejen s vlastním volebním programem a úplnou kandidátkou, ale i s výzvou. V ní se říkalo: „Uskupení PRO BOŽICE má svého kandidáta na starostu, Karla Halu, ale program již mají jednotlivé kandidátky PRO BOŽICE trochu odlišný. Jsme takoví, jaká je naše obec. Všichni naši kandidáti mají dobré předpoklady pro kvalitní výkon funkce zastupitele naší obce.“
Na kandidátce VOLBY PRO BOŽICE byli: Robert Turoň, Mgr. Ladislav Nevrkla, Jan Kudlička, Luděk Fučík, Ing. Bořivoj Čada, Jaroslav Škrabal, Bc. Robert Šotkovský, Hana Egnerová, František Šenkeřík, Marek Kročil, Jaromír Jandásek, Ludmila Škrabalová, Vlastimil Fňukal, Mgr. Pavel Nevrkla a Pavel Vodák.
Ve volbách skončilo uskupení VOLBA PRO BOŽICE na 2. místě a získalo 2 mandáty zastupitelů.
Podívejme se nejdříve na program VOLBY PRO BOŽICE, a pak se k jednotlivým bodům vrátím podrobněji.
Program:
* Zahájíme 2. etapu budování kanalizace a následných úprav chodníků a cest.
• V rámci podpory mladých rodin s dětmi upravíme prostranství před obecním sklepem na dětský koutek a společenské místo k oddechu a posezení.
• Budeme udržovat funkční vybavení dětských hřišť a oddechových míst v obci.
• Opravíme a vybudujeme odvody povrchové vody v Českých Křídlovicích.
• Vybudujeme nový chodník od Jednoty ke schodům u sklepů v Božicích.
• Začneme řešit neuspokojivou situaci na křižovatce u sýpky (u školy).
• Nabídneme nové stavební parcely v obci za přiměřenou a přijatelnou cenu.
• Učiníme kroky ke snížení vandalismu a kriminality – budeme svítit celou noc.
• Podpoříme, aby se na zakázkách podíleli především živnostníci, podnikatelé a zaměstnavatelé z obce nebo v obci působící.
• Chceme upravenou obec – čisté komunikace, více kontejnerů nebo častější odvoz kontejnerů, dohodu s občany na úpravě a údržbě okolí jejich nemovitostí.
• Zlepšíme komunikaci obce s občany i občanů s obcí – obnovíme vydávání Božických novin, opravíme obecní rozhlas, webové stránky obce se stanou skutečným zdrojem informací.
• Zajistíme spolupráci s místními sdruženími - podpoříme pořádání rozmanitých sportovních a kulturních akcí, tradičních i nově připravených.
• Podpoříme i netradiční sporty – bikros, florbal, skateboard.
• Ve spolupráci s ředitelem školy zavedeme tradici oceňování nejlepších žáků naší školy a jejich přijetí u starosty obce.
• Budeme usilovat o zlepšování životních podmínek pro naše seniory, podpoříme jejich aktivity a zájmy, pravidelná setkávání a společenské akce.
• Budeme pečlivě sledovat a zajišťovat dostupnost a kvalitu sociální péče a sociálních služeb v obci.


A jaké je aktuální plnění volebního programu:
2. etapa kanalizace je před spuštěním. O úpravě prostranství před obecním sklepem se zatím nejednalo. Nabízejí se však i jiné varianty, kde ve spodní části Božic vybudovat dětský koutek vybavený prvky dětského hřiště. Údržba funkčního vybavení dětských hřišť a oddechových míst v obci se průběžně dělá, i když mou představu o dětských hřištích nenaplňuje ani jedno současné božické dětské hřiště. O odvodech povrchové vody v Českých Křídlovicích nic nevím. Nový chodník od Jednoty ke schodům u sklepů v Božicích je prý reálný, takže věřím, že se do jeho budování obec ještě v tomto volebním období pustí. Neuspokojivá situace na křižovatce u sýpky (u školy) se zatím nikam neposunula. Nedošlo ani k úpravě dopravního značení.
Nové stavební parcely za přiměřenou a přijatelnou cenu se nabízejí. Budeme svítit celou noc – realizuje se.
Podpoříme místní živnostníky, podnikatele a zaměstnavatele – bez komentáře. Více kontejnerů – tam, kde bylo třeba, byly přidány, problémy s tříděnými odpady výrazné nejsou.
Obnovíme vydávání Božických novin – zatím nerealizováno, opravíme obecní rozhlas – právě se děje, webové stránky obce se stanou skutečným zdrojem informací – něco se povedlo, zatím tak „na půl cesty“.
Podpora pořadatelů sportovních a kulturních akcí – podpora určitě je, na jiné podobě spolupráce je třeba zapracovat. Kromě florbalu se jiné netradiční sporty nepodařilo podpořit. Na spolupráci s ředitelem školy nemáme vliv a tento bod nebyl realizován. Aktivity seniorů podporujeme a s kroky radnice v této oblasti souhlasíme.
Oblasti sociální péče a sociálním službám se věnujeme. Sám jsem pověřen zastupitelstvem obce problematikou komunitního plánování sociálních služeb. Také jsem inicioval poradu všech, kteří jsou do problematiky sociální péče a sociálních služeb v Božicích nějak vtaženi.

Uvidíme, jaké bude hodnocení počátkem příštího roku 2013.

                                                                Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat