neděle 12. února 2012

Jak se naplňují volební programy - SPOLEČNĚ PRO BOŽICE

Dnes tedy: Jak se naplňuje volební program volební strany SPOLEČNĚ PRO BOŽICE.
Nejdříve si připomeňme kandidáty, kteří šli do voleb právě za toto uskupení: Karel Hala, Petr Fiala, Karel Kučera, Jiří Čada, Ludmila Benkovičová, Jan Zatloukal, Ing. Jiří Dvořák, Jiří Pavelčík, Bohumila Topolčanová, Štefan Turoň, Ing. Rudolf Žilík, Tomáš Rauš, Miroslav Fojtík, Ivana Jandásková a Jaroslav Šperka. Výsledkem bylo drtivé vítězství ve volbách 2010 se ziskem 3 102 hlasů, což představovalo 34,17 % hlasů a zisk 6 mandátů v zastupitelstvu.
A nyní dejme pod mikroskop volební program:
 1. Zprůhledníme hospodaření naší obce, zajistíme lepší informovanost občanů o obecních zakázkách.
    Ponechávám bez komentáře.

2. Dohlédneme na efektivní nakládání s obecními prostředky, nebudeme obec zadlužovat nesmyslnými projekty.
    Ponechávám bez komentáře.

3. V co nejbližší době zahájíme 2. etapu dostavby kanalizace, včetně odboček k nemovitostem.
    Zahájení akce je "na spadnutí", odbočky připraveny.

4. Po dostavbě kanalizace budeme usilovat o postupnou opravu místních komunikací.
    Teprve nás čeká.

5. Podpoříme pořádání kulturních akcí pro rodiny s dětmi (dětské dny, karnevaly, rozsvěcování vánočního stromku atd.).
    Uvedené akce mají v obci kratší či delší tradici. Zdařilý byl dětský den 4.6.2011. Karneval byl vloni (pěkný) a bude opět za týden v režii I. MŠ. Rozsvícení vánočního stromu ponechávám bez komentáře.

6. Osvětlení obce po celou noc je pro nás samozřejmostí.
   Jedno z prvních realizovaných opatření velmi oceňované občany. Už jsme dočista zapomněli, jak to tady fungovalo ještě před rokem a půl.

7. Navážeme na úspěšnou činnost klubu seniorů, podpoříme jejich aktivity a budeme usilovat o co nejširší zapojení seniorů do dění v obci.
    Zatím bez komentáře.

8. Ve spolupráci s božickými podniky (Beta, Prefa) se budeme snažit o opravy stávajících chodníků a vybudování nových.
   Zatím bez komentáře.

9. Prosadíme výstavbu cyklostezky a chodníku směrem k nádraží.
    Bez komentáře.

10. Zajistíme v naší obci větší zaměstnanost občanů pracujících na veřejně prospěšných pracích dotovaných státem a občanů na sociální podpoře.
     Toto asi splněno nebude. Všichni víme, že zde dochází ze strany státu (prostřednictvím úřadů práce) k zásadním změnám. Obci nezbude, než využívat tzv. veřejnou službu a pak též zaměstnávat několik občanů "za své".

11.Postaráme se o vybudování inženýrských sítí k novým i stávajícím stavebním parcelám.
    Tento bod je naplňován, byly odstraněny i staré dluhy (tím myslím, že bylo uděláno to, co minulé radnice 
    neudělaly).

12. Snížíme cenu stavebních parcel na úroveň srovnatelnou se stejně velkými obcemi v okolí.
     Jedno z velmi cenných opatření nové radnice, vlastně jedno z prvních. S výjimkou jediného zastupitele se    
     toto opatření setkalo s podporou všech členů zastupitelstva napříč volebními stranami.

13. Zúročíme naše bohaté zkušenosti a podpoříme všechny zájmové organizace, hlavně v zapojení a výchově mládeže ve spolupráci se základní školou (kdo si hraje, nezlobí).
    Vím o podpoře hasičů, florbalu i fotbalu, rybářů i pěveckých spolků. Jak funguje spolupráce se školou, nevím.

14. Zasadíme se o zvýšení atraktivnosti naší obce v rámci turistiky (vinařství, sport, rybaření a kulturní akce).
 Budeme usilovat o zapojení místních živnostníků a podnikatelů do realizací obecních zakázek.
      V praxi se něco z toho realizuje, chtělo by to podrobnější analýzu. Dvě atraktivní akce (rybolov na závlahové nádrži a motorové padáky 1.10.2011) byly v režii soukromých subjektů. Podařený byl hasičský Běh branné všestrannosti (OV HZS, Petr Fiala a SDH Božice). A taky hasičský fašank 2011, hody, fotbalový turnaj a adventní akce. Chybí tady citelně koordinátor společenských akcí. O zapojení našich živnostníků ví naši živnostníci.

15. Zajistíme dostupnost služeb Břežanské dopravní společnosti pro občany naší obce.
     Autobusy jezdí, k jiným službám (vývoz fekálií, nákladní doprava, jiné práce?) BDS nemám informace. Taky mi není úplně jasný tento bod volebního programu.

Výčty nejsou vyčerpávající, klidně je doplňte.

                                                                  Komentoval Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat