neděle 10. května 2020

Informace k docházce do školy žáků 9.ročníku ZŠ Božice

Ve třídě podle opatření - ilustr. foto
Zájem o docházku do školy u žáků 9.ročníku v termínu do 7.5.2020 vyjádřilo deset zákonných zástupců těchto žáků.  
                                                                                                                                 
Výuka bude zahájena v pondělí dne 11.5.2020 v 7:30 hodin a bude organizována jako příprava žáků k přijímacím zkouškám na střední školy. Obsahem přípravy bude učivo z předmětů český jazyk a matematika v rozsahu 4 vyučovacích hodin denně.                                                                                                                                                                
Provozní doba školy  je od  6:00 – 14:30 hodin.                                                                                        
Provoz školy a hygienická opatření se striktně řídí metodickým materiálem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.                                                      
Předávání a vyzvedávání žáků bude v tomto období z důvodu minimalizace kontaktů uskutečňováno u vchodu do školní budovy.                                                                                                                                
Omlouvání absence žáka bude probíhat formou omluvenek prostřednictvím elektronického systému iškola v obvyklých termínech podle školního řádu.                                                                                      
Bližší informace obdrží těchto 10 žáků a jejich zákonní zástupci prostřednictvím el. systému iškola ještě do termínu nástupu.

                                                                                   Jan Peterka, ředitel školy 

Převzato z webu ZŠ a MŠ Božice - https://portal.csicr.cz/zsbozice/Clanek/7797

Žádné komentáře:

Okomentovat