úterý 9. srpna 2011

Malé zamyšlení 6: O Moravě, Česku a taky našich příjmeních

Čechy nejsou Česko, Morava není Slezsko a něco o našich příjmeních. 
Za vrchol neúcty a trapné přezíravosti považuji vyjadřování i známých osobností (tzv. celebrit), zvl. sportovců a zpěváků, když se rozpovídají (mnohdy lámanou češtinou), jak se rádi vracejí k nám do Čech. Nevím, možná se doopravdy rádi vracejí jenom do Čech a na nás na Moravě či ve Slezsku nemyslí. Přesto je většinou z jejich dalšího vyjadřování zřejmé, že mají na mysli celou ČR.
Někomu se možná úsilí o moravskou vlajku, potažmo moravskou identitu zdá malicherné a nevnímá je tak citlivě jako jiný. Ale v dobách, kdy se ještě chodívalo na vojnu, bývalo to dosti určující, jestli jsi byl z Prahy, z Čech, z Moravy, Slezska nebo Slovenska. Zvláštním fenoménem byli pak tzv. Východňári! Asi tak jako jsou teď u nás Valaši. Není to nic proti ničemu, jenom to máme kdesi hluboko v sobě zakódované a v konkrétním okamžiku to citlivěji vnímáme.
Náš rod pochází z okolí Dačic, což je historická Morava, kterou bývalý komunistický režim „šoupl“ do jižních Čech a ona oblast Dačicka a Slavonicka už u jižních Čech zůstala i po poslední reformě. Když se podíváte na nově zřízené webové stránky www.kdejsme.cz, zjistíte, že tam je dosud (společně s Moravskobudějovickem, Jihlavskem a Znojemskem) nejsilnější komunita tohoto příjmení v celém Česku. Dosti nás je taky v Praze. Náhoda tomu chtěla, že jsem se před dvěma lety na jedné společenské akci potkal s bývalým plaveckým reprezentantem (původem ze Znojma) Janem Nevrklou. Neznali jsme, blízká rodina určitě už nejsme, ale díky shodnému příjmení jsme kontakt navázali raz dva. Ještě zajímavější bylo vloni v zimě seznámení s profesorem slavistiky a češtiny na vídeňské univerzitě. Jeho jméno? S. M. Newerkla. Zkontaktoval jsem ho a Univ.-Prof. Dr. Stefan Michael Newerkla z Institut für Slawistik der Universität Wien mi napsal: „V Rakousku jsou Nevrklovi, Neverklovi, Newrklovi a Newerklovi. Všechny tyto rodiny pocházejí z Moravy, a časem se část dostala do Dolních Rakous, do oblasti kolem Bejdova nad Dyjí (Waidhofen an der Thaya), tam se příjmení v některých rodinách adaptovalo, proto je dodnes ještě značný počet Newerklů i v severním Dolním Rakousku. Viz http://www.verwandt.at/karten/detail/newerkla.html. Existuje však také http://www.newerkla.de (Německo). I tito Newerklovi pocházejí z jižní Moravy, jsou to ale už vzdálenější příbuzní.“ Řeknete, náhoda. Ale je náhodou, že nejmladší bratr pana profesora se narodil ve stejný den jako já? A jeho tatínek ve stejný den jako můj bratr a moji dva synové? Samozřejmě v různých letech, ale … Podobně jako můj otec i jeho otec pracovali před odchodem do důchodu v sociálních službách? Já jsem původním povoláním učitel češtiny, stejně jako se jím stal Stefan (zajíždí přednášet i na Masarykovu univerzitu do Brna)… A poslední záhada: Dlouholetý božický farář Jan Nevrkla (v Božicích v letech 1945 – 1971) pocházel rovněž z Vysočiny. Neznám ho, ale když jsem nedávno viděl u jednoho božického občana jeho fotografii, vidím tam ty typické rodové rysy.
Tak si otevřete výše uvedené webové stránky a zapátrejte, jestli taky nepřijdete na nějakou rodovou zajímavost či zvláštnost.
P.S. Náš syn Láďa dostal „domácí úkol“: Na Uherskobrodsku žijí pouze 4 lidé jménem Nevrkla-Nevrklová. Tři známe – syn, snacha Jitka a vnuk Dominik. Tak zkusíme vypátrat toho zbývajícího! Můj strýc a teta to nejsou, již dávno zemřeli a jejich dcery nosí jiná příjmení.

                                                                                             Letně přemítal Ladislav NevrklaTak si taky najděte své příjmení na uvedenýc h či podobných webech. Hodně zdaru a zajímavostí a taky možná navázání kontaktů jako se to podařilo mně.
 

Žádné komentáře:

Okomentovat