čtvrtek 25. října 2012

Co ještě zaznělo na zastupitelstvu

Kromě stabilních bodů byla součástí tohoto zasedání zastupitelstva i účast Ing. Neumanna z Inženýrských staveb Znojmo, které zajišťují stavbu kanalizace v části obce Božice, na Kolonii a U nádraží. Zástupce druhé společnosti Arko p. Gebauer se omluvil. Asi docela blízko je vysvětlení, že se mu vůbec na takové zasedání nechce a že nepřijde ani příště, pokud nějaké příště ještě bude. Arko společně s VHS Břeclav budují "kanály" v Českých Křídlovicích, což představuje 70% celé akce "2. etapa výstavby kanalizace v Božicích". Arko taky zajišťuje opravy komunikací po dokončení stavby a čerpacích stanic. Všechny "stoky" by měly být hotovy v zimních měsících, přípojky do 31.3.2013 a opravy komunikací do konce června (možná i května) 2013. Plánovaný termín dokončení celé akce 30.9.2013 by neměl být v žádném případě ohrožen. Čtyři větve v Božicích, které jsou již hotové, budou objektem žádosti na odbor životního prostředí k vydání povolení předčasného užívání ještě v roce 2012, tak aby mohly být zprovozněny přípojky, které si jednotliví vlastníci již budují podle vlastních projektů.
Polemika se v této souvislosti rozhořela kolem oprav komunikací a přístupu SÚS Znojmo. Hlavní slovo měl v této záležitosti zastupitel Jindřich Solař a nelze než s jeho argumentací souhlasit. Bohužel státní moloch, jehož nedílnou součástí SÚS Znojmo je, bude asi jiného názoru. Každopádně již od tohoto týdne se můžete na obci podívat na projekt, podle něhož bude SÚS silnice v Božicích opravovat. Opravy dělá zkušená firma Strabag, kteří (nejen) podle starosty Karla Haly dělají dobře a rychle. První opravená komunikace v ulici Ke Zdravotnímu středisku je už od tohoto týdne hotová. Diskutovalo se o překopech silnic, o opravách v pruzích i části celkových oprav silnic (tam, kde je překopů hodně za sebou) a zazněl i požadavek na pravidelné zasypávání propadlých velkých rýh, což se prý již děje. Jinak je to povinnost dodavatele, nikoliv obce. V Kolonii se udělá protlak, aby se nerozbila pěkná asfaltka, o jejíž výstavbu se kdysi spoluzasloužila senátorka Marta Bayerová, byť to obec nikdy oficiálně neprezentovala.
Hodně krititky se sneslo na hlavu bývalého majitele "zelinářské" firmy v Božicích, která má svou hlavní výrobní kapacitu v bývalé panské sýpce. To kdyby viděli Khuen Belassiové či jejich předchůdci! Kdyby stavba aspoň nestála uprostřed obce! A kdyby firma dbala na pořádek, tak nikdo neřekne půl slova.
Vandalismu a krádežím byla věnována další část zasedání. Místo policejního odhadu škody odcizené desky na prelátově hrobce (20 000 Kč) informoval starosta o nacenění ve výši 70 000 Kč na nový erb. Zvažuje se zhotovení podstatně levnější kopie. Teď na Dušičky to pro návštěvníky stejně bude nepříjemný šok! Pátrání po zcizené památce jde do mezinárodní databáze. Uvidíme.
Předsedkyně finančního výboru navrhla zastavit prodeje pozemků, kde jsou sklepy, což bylo po bouřlivé diskuzi schváleno. Pro prodej byli 4 zastupitelé, zbývajících 9 bylo proti (na zasedání byli omluveni P. Fiala a D. Szabóová), a tak byl prodej odložen. K dalšímu prodeji obecních bytů se jasně vyjádřil starosta obce. Obec je prodává za dostatečně vysokou cenu (60% odhadní ceny) a na způsobu prodeje se nebude nic měnit.
Obec podala žádost na Státrní fond životního prostředí na zakoupení svozového vozidla, 5 kontejnerů a štěpkovače na likvidaci dřevního biodpadu. Je zde dotace 90% a tak by obec doplácela pouze 230 000  Kč.
O výstavbu bioplynky u regulační stanice v areálu Agropodniku Mašovice žádá nový investor. Rada obce stavbu nedoporučuje, neboť by to byla velká dopravní zátěž. Ta by ve svozových dnech představovala až 10 velkých aut denně.
Do dražby jde stodola pod sýpkou, obec se do veřejného výběrového řízení přihlásí jako zájemce. Nabízená cena je 32 000 Kč.
Poslední kontroverze nastala kvůli novým nájmům obecních pozemků. Prý je toto roční období nevhodné na změnu nájemce a proč má být mezi "obdarovanými" i firma Míča. To byly nejvýraznější argumenty proti. Vše je v kompetenci rady obce a ta už rozhodla a tak to bude. 12 ha tzv. Letiště si ponechá obec a bude tak čerpat dotaci 5 300 Kč na hektar do obecní kasy. To přijali téměř všichni  s uspokojením.
                                                          Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat