sobota 7. června 2014

Petice: Prohlášení občanů ČR k návrhu NS omezit přístup do archivů

My, níže podepsaní, jednotlivci i zástupci organizací, novináři, historici, dokumentaristé, lidé mnoha různých povolání, profesí, názorů a postojů, občané ČR, vyjadřujeme vážné znepokojení nad návrhem Nejvyššího soudu ČR zrušit část zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a to v §37, článek 11. Návrh podal Nejvyšší soud ČR k Ústavnímu soudu ČR dne 4. března 2014.

Tato část zákona dává svobodu, ale také odpovědnost každému badateli v této zemi, který zkoumá 20. století. Díky této části zákona můžeme nahlížet v českých archivech do dokumentů vzniklých před 1. lednem 1990 a pocházejících z činnosti vojenských soudů a prokuratur všech stupňů, bezpečnostních složek podle zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek, jakož i mimořádných lidových soudů, Státního soudu, Národního soudu a společenských organizací a politických stran sdružených v Národní frontě, na archiválie vzniklé z činnosti orgánů německé okupační správy na území odstoupeném Říši i v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1938 až 1945.
My, níže podepsaní, jsme přesvědčeni, že zrušením této části zákona dojde k velmi problematické situaci s vážnými společenskými následky. 

Toto je podstatná část petice, jejíž celé znění si můžete přečíst na http://www.petice24.com/.
Jako badatel, který se zabývá jednou z dosud neobjasněných událostí tzv. třetího odboje - případem Světlana (Akce Světlana) z let 1948 - 1951, se plně stavím za prohlášení, které připravil Mikuláš Kroupa a které v komentáři jasně podpořil historik Petr Blažek. Nelze mlčet, když se tady plíživě chystá návrat před listopad 1989.

Řekněte prosím o této petici pokud možno co nejvíce lidem. Čím více podpisů tato petice získá, tím více pozornosti získá u médií i rozhodujících orgánů.
                                     Ladislav Nevrkla

1 komentář: