úterý 16. prosince 2014

2. ZO: Pětkrát za rok druhý čtvrtek v měsíci

Jakmile převáží počet přítomných zastupitelů nad počtem přítomných občanů, je to signál! Netuším sice jaký, ale signál to je. Buď je všechno tak v pořádku, že občan necítí potřebu vláčet se v sychravém podvečeru do jídelny na schůzi, nebo je občan znechucený a nikam se mu nechce. Třetí možností je pocit marnosti a zbytečnosti.
Já toto neřeším a přijdu vždycky. I kdybych o tom nepsal. Prostě mě zajímá, co se v naší obci děje. Zpočátku to vypadalo skoro na selanku, program odsypával, ale pak se přeci jenom zadrhl.
Ze zprávy pana starosty vyplynulo, že na vlastní žádost opustil pracovní pozici vedoucího Služeb Božice pan Jindřich Solař a radou obce byl do této funkce jmenován místostarosta Jiří Čada (bez navýšení platu místostarosty). Hovořil o opravách kládového lisu, vstupu do obecního sklepa, opravě osvětlení do Kolonie, odkanalizování kostela, těžbě dřeva (a jeho možné prodeji občanům), rozšíření ubytovny a výměně oken tamtéž a probíhající opravě WC na obecním úřadě. Schválen byl nový jednací řád zastupitelstva, který stanovuje jako zasedací den druhý čtvrtek v měsíci, a to v únoru, dubnu, červnu, září a prosinci 2015.
Pak se nakupovaly a prodávaly pozemky (to bude vyvěšeno na úřední desce obce). Na obci je stále dost plastových kompostérů, stačí jenom přijít a domluvit si dovoz domů. Dost dobře nechápu, proč si takový malý hezký kompostér občané nepořídí. Dokonce zadarmo do pronájmu a časem bude v jejich vlastnictví. Prodala se další stavební parcela na pozemcích za školou.
Pak byl na řadě rozpočet obce na rok 2015. Kdo očekával nějakou výraznou akci zahrnutou do rozpočtu, byl zjevně zklamán. Je třeba to říct natvrdo: Naše současná radnice se rozhodla smazat dluhy, které vznikly díky dotacím na výstavbu kanalizace a nechce je vláčet desítky let za sebou jako ocelovou kouli. Škoda jen, že to nezní jasně a hlasitě! Splátka na kanalizaci v roce 2015 má činit 5 milionů Kč, to už jsou nějaké peníze! 3,5 mil. Kč je vyčleněno na opravy komunikací, především silnici od masny dolů až k bývalému Dubovu hostinci (dávno zbořenému). Dojít má taky na dvě dosud nezadlážděné kratší cesty. Které, to včera nezaznělo, a nikdo se na to nezeptal. Opravovat se budou i chodníky.
Rozpočet však přeci jenom vzbudil trošku víc rozruchu než se asi čekalo. Nelze se možná divit. Mělo to jenom jednu chybu: byly to připomínky, které zastupitelé měli vznést ještě před zasedáním zastupitelstva, třeba na schůzích výborů začátkem tohoto týdne. Pak by se daly možná zapracovat do rozpočtu. Takhle byl celý balík odsouhlasen, když jediný protinávrh  o navýšení částky na provoz kina nebyl přijat. Otazníky však v řadě případů zůstávají a budeme se jim postupně během času věnovat. Třeba těm, které zazněly včera v bohaté diskuzi: Co teda bude s tím božickým kinem? Jak se obec postaví k pěti výročím roku 2015 v naší obci? Co bude s Novinami Niva? Co s členskými příspěvky obce v některých sdruženích? Co bude s kulatými stoly zástupců volebních stran? Co bude s možnými dotacemi? Jak se bude kontrolovat a popř. sankcionovat připojení/nepřipojení k obecní kanalizaci? A jak to bude s možným vystoupením se svazku Vodovody a kanalizace? Zatím nic, zatím tam máme dluhy ... ale do budoucna není v Božicích nikdo, kdo by tomu bránil! Jak to bude s opravami památek? A jak se separací bioodpadů? A co revitalizace  božických lesů? Prazvláštní kapitolou pak je vytváření komisí rady obce!!! Než takhle, tak raději žádné!
                                              (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat