čtvrtek 25. prosince 2014

Nové tradice Božic: Betlémské světlo, Svatojanské žehnání vín

Letos jsem Betlémské
světlo převzal u kapličky
v Kašenci. Předával  je
miroslavský starosta p.
Volf se synem
Na letošní půlnoční mši vyzdvihl Otec Marek i nové tradice, které se nenásilně a plynule začlenily do kalendáře našeho života. Zmínil jak tradici betlémského světla, tak svatojanské žehnání vín.
Svatojanské žehnání vín, které je spojeno se svátkem sv. Jana Evangelisty a k požehnání dochází na závěr nedělní mše svaté. V Božicích již není žádnou novinkou a bude se konat v neděli 28.12.2014 (mše začíná v 10:10 h). Ochutnávka nových vín, včetně těch požehnaných, se koná od 14 hodin v obecní jídelně v kulturním domě v Božicích.
Tradici Betlémského světla zakládáme. Letos to byl takový nultý ročník, na Štědrý den v roce 2015 se již můžete těšit na veřejné převzetí Betlémského světla. Zájemci si je budou moci vyzvednout na veřejně přístupném místě. To bude oznámeno zavčas před akcí. Betlémské světlo, tento novodobý symbol Vánoc, symbolizuje věčné světlo v našich duších. Jak dnes po půlnoci zdůraznil Otec Marek, člověk má obdarovat nejen materiálním dárkem (symbolicky malého, právě narozeného a bezbranného Ježíška), ale i duchovním, který je stálý, dlouhodobý. Má zažehnout světlo v lidských duších. A tím je symbolicky Betlémské světlo. Letos uplynulo čtvrt století od první možnosti získat v naší vlasti Betlémské světlo, je určitě dobře, že druhé čtvrtstoletí zahájíme v roce 2015 - v roce mnoha historických výročí v Božicích - předáváním Betlémského světla i s doprovodným programem. Obec Božice si tak může svůj roční plán kulturních a společenských akcí doplnit o další akci.

                     (lan)


Žádné komentáře:

Okomentovat