úterý 9. prosince 2014

Zprávy z radnice

Nevím, proč zde není i cena s DPH
Čas od času podám komentovaný přehled informací, jež se dají získat ze sdělovacích míst naší radnice. Aktuálně je tam důležitá jedna pozvánka a jedno upozornění.
Pozvánka se týká 2. zasedání zastupitelstva a upozornění spojené s doporučením nevstupovat do lesních porostů (lesů a parků) na celém Znojemsku. Obojí najdete v plném znění a http://www.bozice.cz/.
Nedoporučení vstupu do lesů vydal z důvodů nedávné kalamity a možného ohrožení našeho zdraví Městský úřad Znojmo a výstraha platí až do konce února 2015.
Božické zastupitelstvo se sejde v pondělí 15.12.2014 a schvalovat bude svůj nový jednací řád a především rozpočet obce na rok 2015. Zváni jsme do obecní jídelny na 18 hodinu. Dohady kolem rozpočtů obcí trvají někde řadu hodin, necháme se proto překvapit, jaký čas to zabere v Božicích.
V Deníku Rovnost byly v článku o využití evropských dotací zmíněny i Božice. "Nejvíce peněz využily zdejší obce z operačního programu Životní prostředí. Nejčastěji Unie dotovala pořízení prostředků na zpracování biologicky odbouratelného odpadu.
Nejvyšší dotaci v tomto směru získali ve znojemském regionu Božičtí, a to víc jak dvoumilionovou. „Žádali jsme o dvě dotace. První byla na kontejnerové auto a druhá na kompostéry. Obě žádosti jsme podali v loňském roce, ale k realizaci dochází až letos," zmínil starosta Božic Karel Hala. Kontejnerové auto podle něj již obci hodně pomáhá, díky němu je svoz bioodpadu rychlejší.
Z druhé dotace pak Božice pořídily čtyři sta kompostérů, které místním lidem propůjčují na pět let , poté se stávají jejich majetkem."
Na úřední desce jsou též zveřejněny další důležité veřejné informace, mj. rozpočet Vodovodů a kanalizací Znojemsko. Po veřejné kritice v předvolební kampani z některých měst a obcí (Znojmo, Jevišovice, Božice aj.) nedošlo v návrhu na placení vodného a stočného na rok 2015 k takovému nárůstu, jak se původně plánovalo. Platit budeme 83,34 Kč s 15% DPH. Jestli je to málo nebo moc, to ponechávám na ctěném čtenářstvu. Každopádně situaci budeme i nadále monitorovat a podávat k ní aktuální informace. Ona nákladná oprava znojemské vodárny něco stojí a my v Božicích za to, že zásobujeme celý jihovýchod Znojemska ještě řádně natvrdo zaplatíme.

P.S. Za pozornost možná stojí i zmínka o zasedání zastupitelstva v sousedních Břežanech. Koná se ve čtvrtek 11.12.2014 a na programu má mj. body, které můžou zajímat i nás v Božicích. Týkají se např. v bodu č. 9. Různé : 
d) hody 2015
e) kalendáře 20l5
f) odměna starostovi obce -přeplatek
g) převod tělocvičny do majetku obce,splátka úvěru 
h) informace DSO a MAS -návrh rozpočtu na.tok 2015
ch) informace-soudní spor - BDS - návrh smíru
i) smlouva s akreditovanou laboratoří na rozbory pitné vody a odpadové vody

Žádné komentáře:

Okomentovat