sobota 13. prosince 2014

I Božice budou v pondělí schvalovat rozpočet na rok 2015

Božický rozpočet Jan
Rejžek určitě nestuduje ...
Seděl jsem v úterý večer Na Věčnosti ve společnosti dobšického starosty Ing. Jenšovského. Výborný chlap a výborný starosta. V úterý jsme tam byli mezi účastníky poslechové diskotéky známého hudebního kritika, publicisty a novináře Jana Rejžka. S Janem Rejžkem jsme pak ještě poseděli U Šneka a shlédli úspěch Basileje (chytá tam Vaclík a v obraně operuje Suchý) v evropské Lize mistrů.
Na pana starostu Jenšovského jsem si vzpomněl ve středu odpoledne, když jsem četl, že i v Dobšicích budou schvalovat rozpočet na rok 2015. Doslova v Deníku říká: ... k posouzení a projednání úplný rozpočet na příští rok. Podobně postupuje například radnice největší obce regionu, Dobšic. „Děláme to tak pravidelně. Provizoria podle mého názoru svědčí o nedostatku koncepční práce. ... Běžné náklady zpracujeme podle zkušeností z předešlých let," sdělil starosta Dobšic Jaroslav Jenšovský.
A podobně už poněkolikáté postupuje i božická radnice (tuším 4. největší vesnice v regionu) vedená Karlem Halou. Návrh božického rozpočtu je k nahlédnutí na úřední desce naší obce.
Nepitval jsem ho nijak podrobně, ale pár věcí mě při jeho shlédnutí napadlo, a tak je tady nabízím k zamyšlení. Jedná se o věci, které jsem tam nezahlédl, ale možná jsou skryty v jednotlivých položkách a nejsou patrné na první pohled.
Třeba bych byl rád, kdyby se tam někde objevila nějaká částka vyčleněná na nepodnikatelské činnosti zaměřené na vzdělávání v nejširším slova smyslu, informování o záležitostech veřejného prospěchu, o sdružování, setkávání a výměnu zkušeností osob zabývajících se neformální zájmovou činností včetně činností k posilování historického vědomí a seznamování se s minulostí a jiné podobné činnosti, které nelze zařadit na jiné paragrafy. Týká se to třeba financování přednášek typu té, kterou jsme letos dělali s dr. Kacetlem nebo besedy o zdravém životním stylu. Taky třeba záslužných aktivit v obecním sklepě (myslím tím výstavy) nebo akcí v kině Marta (divadlo, přednášky, pěvecká vystoupení, neformální setkávání atd. atd. Snad by se do této  kapitoly mohla vložit nějaká malá sumička, aby organizátorům takových aktivit bylo jasno, že se do nich můžou pustit. Mohly by být taky známy prostory, které jsou jim přitom k dispozici. Mělo by být už dopředu jasno, jestli taková akce bude mít prostory zapůjčené zadarmo nebo bude muset něco uhradit.
Nemyslím v žádném případě organizovanou zájmovou činnost, to je jiná kapitola a tu v rozpočtu vidím, např. SOZ, pěvecký sbor, Niva, tělovýchovná činnost či využití volného času - hřiště (asi myšleno nové dětské).
S tím souvisí taky výdaje na kino Marta. Nevím, jestli je částka na opravy, energie a materiál ve výši 32 000 Kč dostačující. Ta budova potřebuje určitě výraznější injekci, aby mohla dobře sloužit. Podobně mi v rozpočtu zcela chybí financování Jiráskova domu osvěty. Ani příjmy, ani výdaje, jako kdyby nebyl. Ale on je a v roce 2015 bude slavit 80 let a určitě se k tomuto výročí něco chystá.
Úplně jasné taky není, jestli se v kapitole Sdělovací prostředky počítá i s náklady na připravovaný obnovený obecní zpravodaj. Informace určitě zazní v rozpravě na zastupitelstvu. Hodně se mezi občany diskutuje o sociálních otázkách života naší obce a rozhodně to není o domě s pečovatelskou službou, na který je v rozpočtu samozřejmě pamatováno.
No a to je tak všechno, co mě napadlo, když jsem se letmo podíval na připravovaný rozpočet.

               (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat