středa 29. července 2015

Božice mají velkou šanci na další mokřad nebo obnovený rybník. Taky na závlahy do vinic

Labutě kráčí do Božického mokřadu
Bude to chtít jenom maličkost: sledovat vládní nabídky a evropské fondy. Nepůjde jenom o obecní záležitost, ale i o aktivity podnikatelů v zemědělství. Jižní Morava trpí suchem a vyhlídky do budoucna nejsou optimistické.

Máme v Božicích (na božickém a křídlovickém  katastru) velké množství vodních ploch, ale proti tomu, co tady mívali naši předkové v 18. a 19. století, je to jenom zlomek. Máme plno nových vodních ploch  - mokřadů i přírodní památku Protržený rybník. Máme závlahovou nádrž a máme v blízkosti katastru Karlovské rybníky (rybníky v Hoja). Dokonce díky někomu osvícenému máme i jezírko Pískovna. Kdyby se tenkrát někdo skutečně zabýval ekologií (za komunistů jsme to slovo vlastně ani neznali, nějací Zelení se kryli jako "ochránci přírody" a dělali moc záslužnou práci, stejně jako kluby turistů. Chránili, čistili, malovali značky, vše ve svém volném čase a hlavně z vlastního zájmu i přes nezájem nejvyšších orgánů), muselo to dneska vypadat  na mnoha místech jinak. Jenže tenkrát se budovali velké vodní plochy - viz Nové Mlýny (sám jsem tam byl účastníkem archeologického záchranného výzkumu těsně před zatopením Mušova) nebo přehrada Výrovice, dnes víme, že potřebujeme v krajině, co nejvíc drobnějších a rozmanitějších vodních ploch.
Vrátím se k jezírku Pískovna. Kdyby tenkrát obec mohla, tak zůstala vytěžená pískovna v původní podobě a měli jsme tam dodnes nádhernou rekreační oblast. Moc dobře si pamatuji, jak jsme to jako občané v 80. letech chtěli a nešťastný starosta J. Šebeček nás odkazoval na tehdy platnou legislativu. přesto žádal, psal ... vše marno.
Chlubíme se, že druhá část pískovny za silnicí (ta dnešní pískovna) už se netěží tak do hloubky a revitalizuje se a vrací se zemědělské či lesní produkci. Já si naopak myslím, že je to ta největší pitomost, kterou v současné době stát na Božicku dělá. Právě tam jsou největší sucha a vodních ploch tam nebude nikdy dost, i když je relativně nedaleko závlahová nádrž i Protržený rybník a krásný Božický rybník.
Božice a jejich katastr (s přesahem do katastrů sousedních) však mají historickou zkušenost s velkými rybníky na Jevišovce. Já vím, už jsou tam tři mokřady (v těsné blízkosti Jevišovky). Jevišovka se od 30. let reguluje, její nádherné koryto s meandry a bočními toky či přítoky (třeba Skaličky v Zámlýní kdysi tekoucí do mlýnského náhonu) vzaly socialistickým hospodařením nevratně za své. Ale když teď vláda říká, že bude spodem vrchem podporovat stavby menších ploch, hlavně rybníků a mokřadů, měli bychom my v Božicích zavěřit a budovat či obnovovat vodní plochy, kde to půjde. Dávám za pravdu bývalému starostovi Ing. Zd. Čurdovi, že vody u nás nebude nikdy dost.
Je úplně proti zdravému lidskému rozumu, když musíme napouštět bazény a zalévat své zahrádky tou nejkvalitnější pitnou vodou, protože jinou vodu nemáme. Studny jsme si znehodnotili, zasypali, udělali jsme z nich septiky a podobné skládky odpadů, tak co teď máme dělat??? Slyším, že si občané v Božicích nechávají dělat sondy a vrty a zkoušejí hledat vodu v hlubinách země. Vracíme se obloukem o 200 - 250 let zpátky!!!!
Jako ilustraci přikládám mapu Božicka z dob vlády císaře Josefa II. (druhá polovina 18. stol., na níž vidíte velké vodní plochy - rybníky!!! na Jevišovce - Křídlovický rybník (pozůstatkem jsou dnešní močály v lese až k hájence), Velký božický rybník (pod terasami), Hrádecký rybník (nad dnešní Kolonkou až pod pravickou oboru), Janův rybník (za Kolonkou v Schaidaschloku k Novému Dvoru). Stejně tak čtyři rybníky od Břežan k Pravicím! To je naše budoucnost a naše záchrana.
Klidně pište, co vás k tomuto tématu napadá, tady je každá rada drahá! Tajně doufám, že podobným směrem uvažují i naše a okolní radnice a velcí zemědělští producenti. Velkou šanci mají i vinaři. Předseda senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu  (bývalý šéf ZD Sedlec) Jan Hajda z Pavlova na Pálavě k tomu říká: "Změna klimatu zhoršuje výnosy obilovin, cukrovky i kukuřice (její pěstování v naší krajině je na druhou stranu dost nevhodné, zemědělcí ví proč -lan).  Důležitá je podpora kapénkových závlah vinic. Díky kořenovému systému odolává víno suchu a je rozhodující plodinou pro zaměstnanost na vesnicích." Řekl bych, že oblast Božicka s množstvím vinic vysoce zaostává za možnostmi. Celá Stará i Nová hora by měly být odshora dolu samá vinice s návazností na borotické vinice. Stejně tak na Hrádecku, Křídlůvecku, Valtrovicku, Karlovsku a jinde by se měly obnovit či vysadit. Evropská unie určitě povolí a ustoupí, když na to bude česká vláda tlačit. Je to hodně měkký spolek .
Je to všechno běh na dlouhou trať, ale je třeba neodkladně začít. Aspoň plány a vizemi.
                (lan)
Vyčištěný a zrevitalizovaný rybníček za Fučíkovým


Žádné komentáře:

Okomentovat