čtvrtek 22. listopadu 2018

Fotbal: Podporujeme iniciativu Radima Pruknera

V nejnovějším ZÁPISe č. 11 ze zasedání VV OFS Znojmo ze dne 12. 11. 2018 publikovaném ve středu 21.11.2018 na webu OFS Znojmo je otištěno stanovisko k iniciativě Mgr. Radima Pruknera.Výkonný výbor OFS Znojmo chválí iniciativu oddílu TJ Družstevník Starý Petřín, jmenovitě Mgr. Radima Pruknera za apel vůči fanouškům a příznivcům fotbalu, který by měl být vzorem ostatním klubům. 
Ten se objevuje v zápasovém bulletinu k domácím utkáním uvedeného klubu: „Tímto Vás žádám a apeluji na Vás, aby Vaše fandění bylo v mezích určité slušnosti a vyvarovali jste se hrubých a vulgárních urážek, ať už na adresy delegovaných osob, či samotných hráčů. Mějte prosím na vědomí, že na zápas se chodí dívat i malé děti, kterým se všichni snažíme být určitým vzorem. Dále Vás žádám: Nevnikejte na hrací plochu, či ochranou zónu delegovaných osob během, nebo po ukončení zápasu. Není to žádný „hrdinský čin“, ale spíše ukázka velkého diletantismu, která může mít nedozírné následky v podobě finančního postihu, či dokonce samotné zavření hrací plochy“.

Blog ProBožice, který se fotbalovému dění na našem okrese věnuje již více než deset let,. tuto iniciativu podporuje a připojuji naše souhlasné stanovisko. Věřím, že fotbalové kluby TJ Sokol Božice se k této iniciativě rovněž vysloví na své valné hromadě v pátek 21.12.2018 a podpoří ji.

                        (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat