pátek 23. srpna 2019

Po stopách napoleonských bitev u Znojma

Po stopách napoleonských bitev u Znojma v červenci  roku 1809 se elektrobusem Znojmáčkem vydali zájemci o regionální historii ve čtvrtek 22. srpna v podvečer.


Že je v bitvách u Znojma 10.a 11. července 1809 mírně řečeno chaos a nepřehledno, dokumentovaly dvě letošní bitvy k 210. výročí události, pořádané dvěma různými organizátorskými skupinami první červencový víkend. Jedna, už zavedená, pořádala i letos bitvu u Dobšic spojenou s dobýváním dobšických sklípků, druhá letos poprvé zorganizovala ukázkovou bitvu na Velkém kopci u Únanova. Do jaké míry odpovídá ta únanovská bitva historické skutečnosti, nevím. Každopádně se první bitevní den, 10.7.1809, bojovalo na polích v trojúhelníku Přímětice - Kuchařovice - Únanov a druhý den, 11.7.1809 po linii Suchohrdly - Dobšice - Starý Šaldorf.

My jsme se tentokrát nechali provést po stěžejních místech těchto událostí v zasvěceném výkladu předního znojemského historika dr. Jiřího Kacetla. A mě osobně zaujala tři místa s bitvami u Znojma spojená.
To první bylo na jednom konci Suchohrdel u Červeného dvora. Tento dvůr dneska celý patří společnosti Polytrans spol. s r.o. a většinou kolem něj projedeme bez povšimnutí. Doporučuji zastavit a přečíst si informační tabule zde umístěné. V roce 1809 zde probíhala smírčí jednání mezi Francií a Rakouskem.
Druhé zajímavé místo se nachází na druhém konci Suchohrdel, dá se říct, že za solárními elektrárnami. Nazývá se to zde Napoleonův dub. V roce 2009 zde byl vysazen již třetí exponát tohoto památného stromu, když jeho dva předchůdci časem uschli.
Třetí místo pak patří ke Starému Šaldorfu a jedná se o již neexistující slepé rameno Dyje. My jsme stáli v jednom místě, před hotelem Dukla, a dívali se dál po toku, na ulici Krapkovu. Možná si někteří vzpomenete, že tato lokalita byla při záplavách v roce 2002 pod vodou .... Kdysi i zde stál most.

Na Znojemském hradě je k 210. výročí bitvy u Znojma krásná výstava, dá se zde koupit nová publikace k této historické události a vůbec nejlepší bude, když si po stopách bojů u Znojma v roce 1809 uděláte cyklovýlet.

My se vozili pohodovým Znojmáčkem a kousek jsme šli taky pěšky a i tak nám to zabralo skoro tři hodiny. Ale bylo to příjemné a zajímavé.

Nad Kuchařovicemi (blízko meteorologické stanice) směrem k Příměticím:
Červený dvůr u Suchohrdel:

Pohled od Suchohrdel na Znojmo přes hluboké údolí:

U Napoleonova dubu v Suchohrdlech:
Přes meruňkový sad jdeme pěšky do Dobšic:
Dobšice pod novým mostem - vzadu je patrný původní starý most stavěný v letech 1807 - 1810, takže je to skutečný němý svědek napoleonské bitvy u Znojma:Starý Šaldorf, dnes součást Znojma:

Starý Šaldorf - ulice Krapkova - tudy v  roce 1809 tekla voda z tzv. slepého ramena Dyje k náhonu u mlýna ve Starém Šaldorfě (na konci dolního Kauflandu):

Žádné komentáře:

Okomentovat