sobota 28. září 2019

Božičtí zájemci o regionální historii

O publikaci Barvy chorvatské Moravy
píše v Božickém zpravodaji Mgr. Eliška
Leisserová
V nejnovějším čísle Božického zpravodaje (BZ 3/2019) je publikován podnětný příspěvek Mgr. Elišky Leisserové věnovaný publikaci, na níž se autorsky výrazně podílela ona i další mladá božická odbornice Mgr. Martina Kvardová zabývající se epigrafií starých památek.


Taky příspěvek Ing. Zdeňka Čurdy je tradičně zaměřený na historii a místopis, a tak si říkám, jestli už nepřišel čas na to, abychom svoje roztříštěné síly spojili a vytvořili zájmový spolek. Třeba Vlastivědný spolek Božice, nebo Vlastivědný spolek pro Božice a okolí, jelikož i v okolních obcích DSO Niva žijí a působí jednotlivci, kteří o regionální historii mají též zájem a rádi by třeba též spojili svoje síly s dalšími zájemci.
Někteří se už nějaký rok schází v Petrovicích u Mor. Krumlova. Podnětem pro nás byla činnost manželů Grunových, kteří se mj. věnovali historii křížů na Moravskokrumlovsku a v obcích, kam dosáhla díla vytvořená v moravskokrumlovských kamenických dílnách, a taky se zabývají výzkumem zaniklých obcí i v našem okolí na Mackovsku, Božicku, Pravicku a Hrušovansku.
Se svým významným příspěvkem tam vloni vystoupila Mgr. Martina Kvardová, jíž v těchto dnech vychází obsáhlá monografie.
Barvy chorvatské Moravy (Kopřivová - Leisserová) je velmi kvalitní dílo, které zájemcům o regionální historii doporučuji k přečtení. Je zároveň příkladem toho, jak by mělo vypadat moderní dílo z regionální historie a tudíž jednou i o Božicích.
Věřím, že podporu božických obecních orgánů by takový spolek měl velmi významnou, vždyť by to byla taky jeho dobrá vizitka.

                  (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat