pondělí 9. dubna 2012

Nahrávat si jednání zastupitelstva lze!

Občas využívám ve své novinářské práci i zařízení zvané diktafon. Není to žádný převratný vynález. V dobách, kdy jsem spolupracoval s radnicí vedenou Ing. Zdeňkem Čurdou a místostarostkou Jaroslavou Fojtíkovou, mi byl takový diktafon dán k dispozici a využíval jsem ho při sbírání materiálů pro tehdejší Božické noviny.
Na jednom loňském zasedání zastupitelstva upozorňoval jeden zastupitel na to, že jsem si pořizoval zvukový záznam z jednání. Netvrdil sice, že bych si záznam nemohl pořizovat, ale měl pocit, že jsem zpravodajství ze zasedání zastupitelstva měl zpracovávat jinak.
Nejde mi o to, přetahovat se, kde a jak získávám a zpracovávám informace, jde mi v obecné rovině o právo občana pořizovat si na veřejném jednání zastupitelstva obce zvukový záznam. K tomu byl minulý týden publikován důležitý dokument. Podstatné informace z něj přetiskuji níže.

Z dokumentu publikovaném na webu lidovky.cz 4.4.2012 ve 21.29 h.

Městský soud v Praze vyhověl žalobě Martina Kalendy z Pleteného Újezdu na Kladensku. Občan v žalobě uvedl, že se na zastupitelstvu několikrát stal verbální konflikt mezi ním a členy zastupitelstva, protože nesouhlasili s tím, aby si pro své potřeby pořizoval zvukový záznam jednání.
Soud řešil incident, kdy zakázali Kalendovi pořizování zvukového záznamu na zastupitelstvu kvůli tomu, že si Kalenda chtěl nahrávat přítomné neúřední osoby, které k tomu nedaly souhlas a narušovalo to jednání.
Kalenda ale v žalobě namítal, že jednání zastupitelstva je veřejné a může si na něm nahrávat i vystoupení lidí, kteří nejsou zastupiteli nebo jinými oficiálními zástupci obce. Projev učiněný na veřejném jednání zastupitelstva proto podle Kalendy není projevem osobní povahy a zásahem do osobních práv.
Městský soud dal Kalendovi za pravdu a v podstatě se s jeho argumenty ztotožnil. "Každý je oprávněn pořizovat si pro své účely zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob, neboť nemají charakter projevů osobní povahy," uvedl soud.
Tolik tedy důležitý rozsudek a pro nás občany vzkaz: Nebojme se! Máme dost práv, jenom o nich nevíme, nebo je neumíme využívat. A náš názor? No ten už nám teprve nikdo vzít nemůže!


                                                                                                           Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat