úterý 29. července 2014

Z historie místní samosprávy V.: Padesátá, šedesátá a sedmdesátá léta

Už to bude skoro rok, co jsem pokračoval poslední díl volného cyklu o vývoji místní samosprávy v Božicích. Uvědomil jsem si to o víkendu v souvislosti s úmrtím posledního předsedy MNV Božice pana Jindřicha Šebečka. A tak to jdu trošku napravit.
Pro osvěžení paměti přetiskuji poslední odstavec 4. části cyklu:
Od 1.ledna 1951 fungovaly znovu sloučené obce Božice a České Křídlovice pod prozatímním názvem České Křídlovice-Božice (v tomto pořadí), bylo provedeno přečíslování domů od č. 1 na konci Kolonie po č. 376 na nádraží a od 21.6.1951 byl na základě rozhodnutí ministerstva vnitra stanoven úřední název obce Božice
Katastrální území je dodnes dvojí – k.ú. Božice a k.ú. České Křídlovice. Název místní části České Křídlovice byl zrušen po souhlasu místních občanů (na referendum nebo podpisovou akci si však nepamatuji, žádné nebyly) a na základě souhlasu plenárního zasedání MNV (obdoba dnešního zastupitelstva) 26.5.1983 k 1.1.1984. Jako tehdy skoro nový občan si to pamatuji dodnes i to, jak to bylo odůvodněno.

V dnešním pokračování to vezmu trošku přehledově, hlavně se jmény funkcionářů zdejší samosprávy a někdy příště se u některých událostí pozastavíme.
Samostatný Místní národní výbor Božice fungoval od 1.1.1951 do 30.6.1980. Jeho sídlo bylo "na starém výboře" naproti klášteru. Když jsem v září 1981 nastupoval do Božic a bytovka naproti škole ještě nebyla dokončená, bylo nám jako jedno z míst, kde bychom mohli dočasně bydlet nabídnuto právě toto "staré MNV", krátce předtím opuštěné, neboť se kanceláře v červnu 1981 odstěhovaly do současného prostoru v kulturním domě a budova starého výboru osiřela.
Od 1.7.1980 vznikl MNV pro sloučené obce Božice, Borotice a Čejkovice, a to pod názvem MNV Božice. V integrovaných obcích byly zřízeny tzv. občanské výbory.  Společný MNV Božice zanikl po listopadu 1989. Formálně byli do MNV kooptováni zástupci občanské veřejnosti ze všech tří obcí, ale jelikož se jak Borotice, tak Čejkovice rozhodly obnovit svoji samosprávu a samostatnost, připravovaly se komunální volby v listopadu 1990 v jednotlivých obcích již samostatně.

Ve vedoucích funkcích obce se postupně vystřídali následující předsedové a tajemníci MNV.
Předsedové samostatného MNV Božice:
Ladislav Zvolánek: 1.1.1951 - 20.7.1951
Karel Papoušek: 20.7.1951 - 1953
František Král: 1953 - 1954
Hubert Egner: 28.5.1954 - 31.5.1957
František Král: 31.5.1957 - 1959
Matouš Miklík: 1959 - 1963
zastupující místopředseda Karel Papoušek: 1960 - 1963
Jindřich Široký: 1963 - 1964
Karel Papoušek: 1964 - 1967
Vincenc Střižík: 1967 - 1976
Jindřich Šebeček: 1976 - 30.6.1980

Předsedové sloučeného MNV Božice (Božice, Borotice a Čejkovice):
Jindřich Šebeček: 1.7.1980 - listopad 1990

Tajemníci MNV Božice (zpočátku jako tzv. újezdní tajemníci):
Stanislav Svoboda: 1951 - 1951
František Sedláček: 1951 - 1953
Jindřich Široký: 1953 - 1958
Josef Taraba: 1958 - 1964
Vincenc Střižík: 1964 - 1967
Marie Pištěcká: 1967 - 1971
Milada Hrušková: 1971 - 1990

                                                                                  Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat