neděle 10. dubna 2016

Čím žily Božice před 50 lety. Rok 1966 v Božicích

Kdo se před padesáti lety narodil, slaví letos své životní jubileum. Já tento ročník ještě neučil, takže znám jenom některé z tehdy narozených. Zato jsem v obecní kronice našel pár zajímavostí, které se k roku 1966 v Božicích vážou. Zvláště pak plány, co v obci vybudovat. Ne všechno se zdařilo, ale aspoň máme na papíře zachyceno, co chtělo udělat a co se skutečně udělalo.


Tradiční prvomájové oslavy nechyběly v Božicích ani v roce 1966. Svědčí o tom dvě fotografie z kroniky a každý tehdejší občan určitě nějakou doma najde. Takový byl kolorit doby. Sčítací komisaři pečlivě kontrolovali a zapisovali (hlavně ty, které tam chtěli vidět a neviděli), firmy, podniky a společenské organizace vysílaly své zástupce i s transparenty, prostě tak ....
Plány, co v obci vybudovat byly skutečně smělé a když to dneska čteme, tak zjistíme, že po padesáti letech z těch smělých plánů NEZBYLO (téměř) NIC! No jen čtěte:
".... (I.MŠ). První poschodí je věnováno budování jeselských prostorů. Zdravotní komise a odboru a OÚNZ Znojmo schválilo plán. MNV chce dětem (ale i mládeži a dospělým) vybudovat sáňkovací dráhu, a ta by byla uskutečněna na svahu u zdi farské zahrady, a koupaliště, na něž bylo nalezeno místo (po jednání s epidemiologickou stanicí Znojmo) u řeky Jevišovky poblíž vodní nádrže JZD. To vše bude obtížný a nákladný úkol.
Do stati o osvětě a školství bude jistě patřit i ta radostná skutečnost, že letos byly adaptací bývalé "mlékárny" č.p. 72 vybudovány pěkné učitelské byty - 5 svobodáren s vodovodem, koupelnou a dalším zařízením, a současně upravena chodníková spojnice okolo, ve směru na náves."

Do dnešních dnů přečkal v téměř nezměněné podobě pouze chodník podél Němečkových a mlékárny. Dílo  stavební skupiny MNV - pánů Střižíka, Galbavého, Sedláčka a Vaverky - bylo pouze doplněno a opraveno novými schody a části nové dlažby někdy na přelomu tisíciletí. Je taky dokladem toho, že v Božicích se už více než padesát let budují chodníky a pořád ještě nejsou v některých částech obce dobudované. Někde to snad ani bez odstranění "stavebích děl bez povolení, tzv. načerno) ani nikdy nepůjde!!!).

Byty "na mlíkárce", jak se v Božicích říká, pamatuji osobně, jelikož jsem jeden v roce 1981 taky dostal přidělen. Spal jsem tam jen párkrát, raději jsem denně dojížděl z jednoho konce Znojemska na druhý busem a vlakem. A občas se starým Sparťanem (Laďou Nevěčným st.) ráno po šesté od nádraží náklaďákem ...
Koupaliště netuším, kde bylo vybudováno. Když jsme se přistěhovali do Božic, jezdili jsme na Pískovnu (ale už byla zadní část zahrnutá). Ani sáňkovací dráhu kolem farské zdi nepamatuji. S našimi dětmi jsme sáňkovali jinde. Když teda byl v Božicích sníh ...

 K tématu života v Božicích kolem roku 1966 se začas zase vrátím.

                   (lan)


Mlíkárka dnes ... slouží stále bydlení

Žádné komentáře:

Okomentovat