úterý 26. dubna 2016

Šest krát šest je třicet šest, ovšem statečných bylo přeci jenom sedm!

Až včera jsem z týdeníku Znojemsko zjistil, že jsem se ve zpravodajství z 9. zasedání zastupitelstva zmýlil. Týkalo se druhého hlasování o vodě a ve Znojemsku to nazvali jasně a stručně: Neschválili změnu plánu.


Zastupitelé neschválili změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. Stalo se tak proto, že z přítomných 14 zastupitelů hlasovalo pro pouze sedm zastupitelů. Zbývajících sedm bylo buď proti, nebo se zdrželo hlasování.
Ptáte se možná, proč jsem napsal v původním reportu, že byl plán schválen. Stalo se tak jednoduše proto, že způsob hlasování na zasedání zastupitelstva v Božicích není průkazný a je třeba s ním něco udělat! Řídící schůze dal sice hlasovat, zeptal se, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel hlasování, ale neoznámil, kolik zastupitelů hlasovalo pro, kolik proti a kolik se jich zdrželo hlasování. Pak by bylo jasno a o ničem by se nespekulovalo. Takhle zaznělo něco, čemu jsem já rozuměl "Návrh  ´ byl schválen." Jenže místo apostrofu (to je ta čárka, takový přídech) má být správně NÁVRH NEBYL SCHVÁLEN. Na konci zasedání se souhrnné usnesení taky nečte, takže pak z toho vzniklo toto nedorozumění. Chyba je samozřejmě na mé straně, mám lépe slyšet! A čtenářům se omlouvám, že jsem je mystifikoval.
Je určitě škoda, že zastupitel J. Leisser nepokračuje v realizaci svého záměru, aby se zasedání zastupitelstva nahrávala a dávala na web. Určitě bych tento jeho záměr podpořil.

P.S. Tím "sedmým statečným" byl zastupitel Karel Kučera (zvolený za Společné Božice), který se při tomto hlasování zdržel. Škoda jen, že podobně nepřistoupil i k hlasování "o zkapacitnění vodovodu".
                                                   (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat