sobota 15. února 2020

Kde by měla stát nová sportovní hala? (akt.16.2.)

Vizualizace nové sportovní haly
v Božicích
Bodem, který byl na jednání zastupitelstva zařazen dodatečně a o němž se rovněž vášnivě diskutovalo, byl představený návrh vizualizace nové sportovní haly v Božicích.


Dokonce to vzbudilo daleko větší zájem u zúčastněných, než možná předkladatelé počítali. Inspirace Hodonicemi, kde nová sportovní hala právě vzniká, či Šanovem, kde již řadu let funguje, je nepopiratelná. Můžeme konstatovat, že taková inspirace nikomu nevadí, ba právě naopak. Obě velikostí a významem srovnatelné obce jsou tím správným a inspirujícím příkladem a je jenom dobře, že prvotní informace sbíráme právě tam. Můžeme tak vycházet z jejich kladných i horších zkušeností a můžeme se vyvarovat případných pochybení. Na škodu určitě nebude ani společná návštěva podobných staveb v širším okolí.
Představená vizualizace sportovní haly v Božicích by v současné době vyšla tak na 35 - 40 mil. Kč, podobně jako v Hodonicích. Plán akce v Hodonicích připojuji k tomuto článku. Je třeba taky dodat, že podobně jako v Hodonicích do toho Božice BEZ DOTACE nejdou.
Naše současná diskuze bude v první fázi o tom, jestli pokračovat v projektování nové sportovní haly dál, nebo další projektování zastavit. 

Co však bude navíc v Božicích oříšek největší, bude rozhodnutí KDE by měla nová sportovní hala stát a jak by mělo vypadat její zázemí včetně příjezdové komunikace a parkoviště.

Představený návrh počítá s tím, že by nová hala těsně navazovala na stávající školní tělocvičnu směrem k Pastelkám a zasáhla by až do malého dětského hřiště. Příjezdová komunikace by byla od kruháku a parkoviště na stávající zelené ploše mezi novou halou a Pastelkami. Hala by byla samostatným objektem BEZ PROPOJENÍ se starou školní tělocvičnou, která je jednak plně vytížená školou a zájmovými aktivitami školy, jednak rozměrově vůbec nevyhovuje dnešním požadavkům prakticky na jakékoliv míčové sporty.

Druhou možností, která taky zazněla v diskuzi, je varianta ZBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY a na jejím místě postavení zmíněné nové sportovní haly, samozřejmě plošně o kus větší. Tato varianta se zatím jeví jako nejméně vhodná, třeba už proto, že by novou halu spojovala se školou a to je podle mínění věci znalých a zainteresovaných to nejméně vhodné řešení, lépe řečeno NAPROSTO NEVHODNÉ řešení! Dlouholeté zkušenosti hovoří JASNĚ PROTI! Ať školní tělocvična slouží škole bez jakýkoliv omezení a sportovní hala veřejnosti, taky bez jakýchkoliv omezení. Jen jedno je jisté. Bude to chtít zaměstnat člověka, který bude správcem sportovní haly, potažmo všech sportovních zařízení včetně hřiště s umělým povrchem a fotbalovým hřištěm.

Prostor třetí, o němž se též vážně diskutuje, je AREÁL U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ, prakticky tam, kde kdysi bývalá božická radnice plánovala v 90. letech stavbu venkovního bazénu. Tato varianta zatím zůstává "v závětří", ale může se stát, že bude nakonec tou variantou nejlepší. Co by se však nutně muselo vyřešit, je příjezdová komunikace a parkoviště. Jako nejschůdnější se v tomto případě jeví komunikace mezi Míčovým a bytovkou postavenou na školní zahradě u bývalé staré božické školy (dnešní ZUŠ). Vyřešil by se tím možná i příjezd k plánované hasičské dráze na terasách u fotbalového hřiště (tam kde stávala stará fotbalová tribuna)....

Jak vidno, nebude to jednoduché rozhodování a bude to chtít i od občanů výraznou aktivitu, aby se nakonec našlo elegantní řešení, které bude co nejméně bolet. Dejme se do toho!!!!

Svůj názor můžete vyjádřit i hlasováním v anketě v levém sloupečku tohoto webu. Vyberte si možnost a klikněte na slovíčko VOTE.

                                                  (lan)

Vhodný prostor pro novou sportovní halu u fotbalového hřiště2 komentáře:

  1. Sportovní hala vedle tělocvičny dost zvláštní nápad - s novou bytovkou tam vznikne betonové sídliště.

    OdpovědětSmazat
  2. Zatím je to v anketě tak půl na půl mezi novou halou vedle tělocvičny nebo u fotbalového hřiště.

    OdpovědětSmazat