sobota 15. února 2020

Pirát Pavel Nevrkla píchl do vosího hnízda

V regionálním týdeníku Znojemsko vyšel v pondělí 10. února úvodní článek opozičního znojemského zastupitele Pavla Nevrkly (Piráti) věnovaný problematickému prodeji znojemských jatek. Otevřel tak kauzu, jíž se bude zabývat i nejbližší zasedání znojemského zastupitelstva.


V pátečním Znojemském deníku se tomuto problému věnují podrobně. pod titulkem Bývalá znojemská jatka opět budí vášně. Proč? paradoxně proto, že se tam od jejich prodeje nic neděje...

Smlouvou Znojma s K-Produktem se má zabývat nejbližší znojemské zastupitelstvo. „Na něm se má probírat i dodatek ke kupní smlouvě, aby se splnění podmínek zase posunulo. Není opodstatněné, aby byla již potřetí prodloužena lhůta. Kupujícímu ve výstavbě nebrání nic jiného než nechuť,“ sdělil na sociální síti Nevrkla.
Jak dodal, je pro odstoupení od smlouvy. „Nechci, aby někdo těžil ze svého protiprávního jednání. Město mělo mít z vybudovaného areálu přidanou hodnotu, diverzifikaci výroby a pracovních míst, a nemá nic,“ konstatoval Nevrkla.
Zdroj: https://znojemsky.denik.cz/podnikani/jatka-firma-je-koupila-levne-a-nic-na-nich-nestavi-zlobi-se-pirat-nevrkla-20200213.html?fbclid=IwAR2N2by7LQp-8pvZok278ua5F5d5I8wLHZZNJKDh8Z8Bfz52xBxtN2mQFdg

Zároveň upozornil na skutečnost, že K-Produkt koupil areál poměrně levně. „Za tři miliony korun. Přitom reálná tržní hodnota celého areálu je asi dvanáct milion korun. Kupující nic nepostavil. Jen pozemky zastavil bance,“ poukázal zastupitel.

Zdroj: https://znojemsky.denik.cz/podnikani/jatka-firma-je-koupila-levne-a-nic-na-nich-nestavi-zlobi-se-pirat-nevrkla-20200213.html?fbclid=IwAR2N2by7LQp-8pvZok278ua5F5d5I8wLHZZNJKDh8Z8Bfz52xBxtN2mQFdg

Prodej jatek schválilo zastupitelstvo Znojma už v prosinci 2013. „Kromě prodeje majetku a zajištění výroby sledovala radnice i sociální cíle, tedy vznik nových pracovních míst. Znalecký posudek tvrdil, že jatka mají cenu osm miliónů korun. Nenašel se ale nikdo, kdo by je za tuto cenu koupil. Radnice tak změnila přístup a výše ceny nebyla jediným hlediskem,“ reagovala mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.
Zdroj: https://znojemsky.denik.cz/podnikani/jatka-firma-je-koupila-levne-a-nic-na-nich-nestavi-zlobi-se-pirat-nevrkla-20200213.html?fbclid=IwAR2N2by7LQp-8pvZok278ua5F5d5I8wLHZZNJKDh8Z8Bfz52xBxtN2mQFdg

Jednatel společnosti K-Produkt Jiří Kún zaslal redakci Deníku prohlášení, ve kterém obsáhle vysvětluje svůj záměr. „Koupili jsme areál s budovami ve zcela dezolátním stavu, o který neprojevil nikdo jiný zájem. Všechny potřebné kroky musela na vlastní náklady učinit naše společnost, což také ovlivnilo výši nabízené ceny,“ připomněl Kún. Zároveň přislíbil, že po jistých potížích se do stavby výrobního areálu pustí. „Věděli jsme, že vše je administrativně náročné. Náš původní rakouský partner však považoval délku správních řízení u nás za nepřiměřenou a od projektu odstoupil. Proto nyní přicházíme s jiným záměrem, v důsledku kterého jsme požádali o prodloužení původních termínu,“ přiblížil Kún. „Uděláme vše pro to, aby na místě vyrostl v dohledné době funkční areál s příslušnou mírou zaměstnanosti, který dané území významně zhodnotí,“ dodal.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tváří se to nevinně a věrohodně, ale vrabci na znojemských střechách štěbetají, že odmontovali, co odmontovat šlo, prodali, co prodat šlo .....

Zdroj: https://znojemsky.denik.cz/podnikani/jatka-firma-je-koupila-levne-a-nic-na-nich-nestavi-zlobi-se-pirat-nevrkla-20200213.html?fbclid=IwAR2N2by7LQp-8pvZok278ua5F5d5I8wLHZZNJKDh8Z8Bfz52xBxtN2mQFdg
Úplný komentář zastupitele Pavla Nevrkly zveřejněný na sociální síti Facebook na účtu Piráti Znojemsko
Město Znojmo v roce 2014 prodalo areál bývalých jatek společnosti K-Produkt Holding s.r.o. Společnost koupila areál velmi levně (3 mil. Kč) s podmínkou, že na pozemku vybuduje průmyslový podnik a vytvoří pracovní místa. Tyto podmínky však nebyly ve sjednaných lhůtách splněny, a to opakovaně.

Celková výměra areálu činí 8185 m2, tedy skoro celý hektar. Vzhledem k tomu, že cena za 1 m2 v průmyslovém areálu je kolem 1.500,-Kč, tak reálná tržní hodnota celého areálu je cca 12 mil. Kč. Ale kupující nic nepostavil. Jen zastavil - pozemky bance.

Na příštím zasedání zastupitelstva města se má probírat i dodatek č. 3 ke kupní smlouvě k areálu „Jatek“, aby se splnění podmínek zase posunulo. Není opodstatněné, aby byla již potřetí prodloužena lhůta. Kupujícímu ve výstavbě nebrání nic jiného než nechuť.

Město je tak postaveno před dvě špatná řešení: neustále prodlužovat termíny kupující než se uráčí postavit výrobu nebo odstoupit i s tím, že pozemky jsou zastavené.

Já jsem jednoznačně pro odstoupení od smlouvy. Nechci, aby někdo těžil ze svého protiprávního jednání. Město mělo mít z vybudovaného areálu přidanou hodnotu, diverzifikaci výroby a pracovních míst, a nemá nic. Splnění podmínek si město ani pořádně nepojistilo, smluvní pokuta ve výši 50.000,-Kč (či 100.000,-Kč, jak je nyní navrhováno), je směšně nízká oproti reálné ceně. Pokuta měla být minimálně ve výši rozdílu tržní ceny a zvýhodněné ceny (tj. cca 9 mil. Kč).

“Příznivci” prodloužení argumentují, že ty pozemky jsou zastavené. Ale to není takový problém. Bylo by povinností kupujícího tyto pozemky odbřemenit. Pokud by to neučinil, může tak učinit město a to vyplacením hodnoty zastavené věci zástavnímu věřiteli. Takto vynaloženou částku by šlo požadovat po kupujícím. Chci, aby se smlouvy dodržovaly a když se nedodrží, aby se město o svá práva hlásilo a neustupovalo.

PAVEL NEVRKLA
Zdroj: https://znojemsky.denik.cz/podnikani/jatka-firma-je-koupila-levne-a-nic-na-nich-nestavi-zlobi-se-pirat-nevrkla-20200213.html?fbclid=IwAR2N2by7LQp-8pvZok278ua5F5d5I8wLHZZNJKDh8Z8Bfz52xBxtN2mQFdg


Zdroj: https://znojemsky.denik.cz/podnikani/jatka-firma-je-koupila-levne-a-nic-na-nich-nestavi-zlobi-se-pirat-nevrkla-20200213.html?fbclid=IwAR1BT-AjeTbIchAjWeQRhG5thpywKBaqzvTuph8vSUUkIO96p1MOwyI_et0

Žádné komentáře:

Okomentovat