sobota 1. února 2020

Zajímavosti, perličky i nálezy na Znojemsku

Dřevěná maketa kašny z tohoto týdne
a její vizualizace v praxi...
Nejen záhada kolem odstraněného (zničeného?) pomníku císaře Františka Josefa I. v Božicích (Českých Křídlovicích), ale i na jiné zvláštnosti, zajímavosti a dobové dokumenty lze v současnosti narazit v terénu i na netu.Po znovuvztyčení repliky Mariánského sloupu v Praze (byť se to moc nelíbí pirátům a už vůbec ne komunistům) přijde tam na řadu návrat sochy proslulého vojevůdce maršála Radeckého a u nás v Božicích sochy císaře Františka Josefa I. Obecně pak platí: Sochy a sloupy se kácet nemají, jsou to i umělecká díla, nejen svědkové doby!

Vlevo originální snímek odstraněné sochy císaře Františka Josefa I.
a vpravo jedna z možností, kam by se mohla navrátit


V jedné, od nás ne tak vzdálené vísce, mají kapli Pozdvižení sv. Kříže. Podivuje se nad pojmenováním známý redaktor Znojemského deníku a má za to, podobně jako řada jiných, že je to překlep a že má správně být kaple Povýšení sv. Kříže. Nezbývá, než si zajet do Dolenic a podívat se přímo na místě.

Dolenická kaple


Historik Jihomoravského muzea ve Znojmě Jiří Kacetl objevil ve Sbírkách JMM ve Znojmě v pozůstalosti P. Josefa Rudoleckého, význačné osobnosti Znojemska při vzniku republiky dopis z 30.9.1945. Týká se těsně poválečné události na Znojemsku:
Zdivočelá země, Znojemsko 1945
Opis dopisu z 30. 9. 1945 Okresnímu národnímu výboru ve Znojmě, ve kterém dcera upozorňuje na bezpráví, které se stalo její mamince Františce Angelmarové z Fryšavy (dnes Břežan), když byla náhle zatčena a odvezena do pracovního tábora na Mansberku ve Znojmě, a žádá o její propuštění.
(Z pozůstalosti pátera Josefa Rudoleckého, Sbírka JMM Znojmo)

Nejvíc se diskutuje o části věty "...protože na voze bylo ještě místo."

Poslední poznámka se týká návratu kašny na znojemské Horní náměstí. Využívám k tomu FB znojemského starosty Jana Groise (ČSSD):
Přátelé, dovolte mi krátké shrnutí problematiky kašny. O vodním prvku na náměstí se diskutuje asi 10 let a nikdo s tím zatím nepohnul. Jediný dosavadní výsledek diskuzí byl, že náměstí zůstalo prázdné. Jedni chtějí historii a druzí modernu. Rozhodli jsme se proto dát slovo odborníkům na architekturu a vyhlásili jsme otevřenou architektonickou soutěž. Přihlásit se mohl každý a opravdu přišlo 51 návrhů. Žádný z přihlášených návrhů neobsahoval repliku historické kašny. Návrhy jsme prezentovali jak občanům, tak i odborníkům prostřednictvím výstavy a odborné diskuze. Výsledek byl, že odborná porota vybrala návrh, který je vhodný kompromis a náměstí oživí. Kašna bude mít několik ochlazovacích módů a bude zvládat i vodní efekty. Můžete si všimnou, že na náměstí postupně přibyla zahrádka, ochlazovací sprchy a přibude i vhodně umístěná zeleň. Chápu, že každý máme nějaké estetické cítění a co člověk to názor, ale podle mě není reálné najít návrh, který by vyhovoval všem, a tohle je kompromis potvrzený odborníky. Za sebe jsem rád, že se s kašnou pohnulo, Znojmo jde dopředu a nepřešlapujeme na místě.

Na tento příspěvek už reagovalo více než 120 diskutujících a dalších víc než 40 čtenářů reagovalo na navazující sdělení J. Groise. Ten nejzajímavější je názor Jiřího Kacetla: "Bohužel zástupce památkářů v hodnotící komisi ani další členové komise nebyli obeznámeni s celou historií původní kašny. Celá soutěž byla vlastně zbytečná, protože obnova barokní kašny je v MPR nejlogičtějším a pro lidi zjevně nejlepším řešením. Na historické náměstí logicky patří historická kašna z roku 1723, notabene s poutavým příběhem vážícím se k státnosti zemí Koruny české."


Tak vypadala původní barokní kašna z roku 1723...


Tak můžeme v té letošní tuhé zimě přemýšlet, jak se na některé z nadhozených věcí díváme my sami.

                                   (lan)

Objevený dopis z 30.9.1945:Žádné komentáře:

Okomentovat