pátek 18. března 2011

4. zastupitelstvo: Není jen Havlovo Odcházení


Hodinové jednání zastupitelstva mi tentokrát odválo připravený titulek „Disciplína musí bejt ...“ a na mysli mi spíš vytanul název premiérového filmu Václava Havla Odcházení. Prořídlé řady opozičních zastupitelů (chyběli R. Baráková, D. Szabóová a J. Szabó) neunikly při novém zasedacím pořádku pozornosti, naopak solidně zaplněné řady přítomných občanů potěšily.
Co zaujalo nejvíce? Nepochybně nový způsob řízení zasedání zastupitelstva, organizace diskuze a hlasování. Jednání tak mělo jasnou strukturu, přehlednost a spád: přednesení tématu starostou- diskuze zastupitelů-diskuze občanů-hlasování zastupitelů. A jedeme dál...
Ze zpráv rady obce a finančního výboru vyplynuly stěžejní body, kterými se tyto orgány zabývaly v mezidobí. Tím hlavním byla příprava rozpočtu obce na tento rok. Jak bylo konstatováno, je letošní rozpočet vyrovnaný, střízlivý a úměrný možnostem naší obce. Nebyly navrženy žádné drastické škrty ani šokové terapie, ale je zcela evidentní, že tento rok bude „rokem údržby a úspor“. Obec se podle slov starosty Karla Haly i radního Karla Kučery připravuje na hlavní akci, kterou bude 2. etapa výstavby kanalizace a nenechá se vtáhnout rádoby populistickými kroky do dluhové pasti. V plánech jsou tak aktivity, které zlikvidují některé resty z minulosti, byť znepříjemňují život třeba jen menšímu procentu obyvatel. Jedná se především o vybudování inženýrských sítí – vodovodu k domům nad I. mateřskou školou, ke třem novostavbám za školou (na bývalém smeťáku) a kompletní zasíťování šesti stavebních parcel nad fotbalovým hřištěm, kde už od loňska dokonce probíhá výstavba. Řešit se bude pasivní odvětrávání bytů na kulturním domě, osazeno bude 11 světel u nových rodinných domů nad DPS, 15 000 Kč je vyčleněno na zvýšené oplocení hřiště s umělým povrchem za školou a 50 000 Kč na dokončení zastřešení a položení dlažby nad pergolami u tanečního parketu na hřišti. Vázané zvýšené finanční prostředky pro hasiče a příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Božice vysvětlil ve svých příspěvcích starosta Karel Hala.
Nešlo si nevšimnout kritických připomínek kontrolního výboru, jehož zprávu přednesl tentokrát jeho člen, bývalý starosta obce M. Klíč, a zvláště neúnavného diskutéra z řad občanů, rovněž bývalého starosty Zd. Čurdy. Připomínalo to vše absurdní hry našeho bývalého prezidenta Václava Havla. Výbušné reakce člena kontrolního výboru J. Solaře nakonec rázně utnul řídící schůze Karel Hala. Z dalších diskuzních příspěvků zaujaly dvě informace týkající se našeho zdravotnictví: Jednak prý má od 1.4.2011 do Božic nastoupit nový praktický lékař MUDr. Olejník, s jehož manželkou se prý do budoucna počítá jako s dětskou lékařkou v naší obci, a pak má údajně být v blízké budoucnosti zahájeno jednání o zřízení stanice Rychlé záchranné služby v Božicích (že by přesunem z Hrušovan n. Jev.?). Jejím domovem by se prý mohla stát dosud nedokončená a nevyužitá místnost v druhé víceúčelové budově na hřišti (původně plánovaná kavárna-cukrárna).
Rozpočet obce na rok 2011 byl po krátké diskuzi schválen hlasy všech přítomných zastupitelů, ostatní body programu byly schváleny všemi hlasy bez další diskuze. Jak upozornil starosta Karel Hala, dá se očekávat, že se zakrátko sejde zastupitelstvo k dalšímu, tentokrát mimořádnému jednání, aby schválilo přijetí dotace na zateplení školy. Jedná se o milióny, takže nebude zbytí.
                                                                                                                   Ladislav Nevrkla

3 komentáře:

 1. V pátek 1.4.2011 zahájí svou praxi v Božicích nový praktický lékař MUDr. Radoslav Olejník. Ordinovat bude v obvyklou pracovní dobu. (Převzato z webu obce, -lan-)

  OdpovědětVymazat
 2. Info Obce Božice: "Nová webová prezentace obce Božice se připravuje.
  Bude zprovozněna během následujících hodin."
  Momentálně nejsou stránky www.bozice.cz k dispozici. (lan)

  OdpovědětVymazat
 3. Právě v těchto chvílích (29.3.2011) byly spuštěny nové webové stránky naší obce. Tak se podívejte!
  www.bozice.cz
  (lan)

  OdpovědětVymazat