sobota 17. listopadu 2012

Moje vzpomínka na 17. listopad 1989

V pátek 16.listopadu 1989 v podvečer jsme byli s manželkou v kulturním domě v Práčích (manželka tenkrát v Práčích prodávala) na prodejní výstavní akci jakési pražské firmy Pátek jako každý jiný, ale tímto vlastně výjimečný.
Vybral jsem si tam jedno sáčko. Udělané to bylo tak, že prodejní to bylo druhý den dopoledne. Vrátili jsme se domů a já v 21 h naladil tak jako každý den Svobodnou Evropu. Deset minut tam byly zprávy a pak opakovali svůj nejlepší pořad Události a názory. Ten večer bylo v tomto rádiu všechno vzhůru nohama: studenská demonstrace v Praze přerostla v policejní zásah proti demonstrantům a podle zpráv, které do světa pustil dnešní redaktor (Rudého) Práva Petr Uhl byl při zásahu jeden student zabit! Ještě jsem rychle přeladil na Hlas Ameriky, který měl svůj hlavní vysílací program od 21 do 22 hodin a pravidelné vstupy ze Střední Evropy podával budoucí kancléř Václava Havla Ivan Medek. Zprávy o událostech v Praze byly podobné. Čekal jsem, co bude druhý den v novinách. Já bral Mladou Frontu (tam byla malá zprávička na titulní stránce, dodnes ji mám někde vystřiženou), šel jsem na bytovce za panem Procházkou, ten odebíral Svobodné Slovo (sídlo vydavatelství Melantrich na Václaváku se stalo  první tribunou, odkud  následující týden promlouvali k lidem představitelé Občanského fóra). I tam byla malá zprávička. A tuším, že i něco dalšího uvnitř listu. V následujících dnech se Svobodné Slovo stalo tribunou listopadových informací.
V sobotu 18.11.1989 dopoledne jsme si jeli koupit vybrané oblečení. Pražáci v Práčích nocovali (určitě neminuli nějaký ten sklípek) a vůbec nevěděli o podvečerních a večerních událostech v Praze to, co já. Takže jsem se pro ně stal takovým prvním zdrojem aktuálních zpráv.
Chodíval jsem pak za panem Procházkou a probírali jsme situaci. Nejvíc jsem si však popovídal s tehdejším kolegou Rosťou Vejdovským. Snad v pondělí 27.11.1989 jsme se vydali do Znojma. Zástupci OF, studentů a umělců objížděli republiku a v ten den přijeli odpoledne i do Znojma na Dolní náměstí. Hlavní slovo za OF měl tuším Ing. Klimeš, dr. M. Syka a asi i další. Hosté přijeli v sestavě Petr Pithart za OF, Jan Bubeník za studenty a brněnský Josef Karlík za herce. Pamatuju si jediné: z Petra Pithatra jsme byli velmi zklamáni. Ani nebudu psát proč! Ale od té doby jsem tohoto politika nemusel!
Jezdili jsme pak do Znojma minimálně jednou za týden. Bylo ustaveno "Učitelské OF" a lidi v jeho vedení byly skutečné osobnosti. Osobně mi byl nejbližší Pepa Molín, pozdější dlouholetý ředitel gymplu a znojemský radní. Ale vynikajícím řečníkem byl např. pozdější ředitel v Kravsku p. Palatka nebo bývalý božický učitel Petr Žák. Mluvčími "učitelského fóra byli pp. Liška, Esterka (dnes šéf A.S.A) a ještě někdo třetí, už si nemůžu vybavit kdo. Jednou týdně se konaly taková veřejná setkání - zpočátku v zázemí sportovní haly v parku, pak nahoře v domečku (dnes budova České spořitelny) a nakonec pravidelně v sále dnešního okresního úřadu. Prvotní nadšení však odcházelo, na červen 1990 se připravovaly parlamentní volby a řekl bych, že někdy v březnu - dubnu 1990 už tato setkání končila. Ve školách se vyhlašovaly konkurzy na místa ředitelů. Do božické ZŠ se přihlásil jediný zájemce o místo ředitele  Mgr. Vladislav Procházka. Od 1.7.1990 pak správu školy převzal.
Teprve po Novém roce 1990 bylo ustaveno OF v Božicích. Jediné veřejné shromáždění se konalo v sále kulturního domu společně s OF Osevy (Ing. Alois Čaněk) a psal jsem o něm na počátku roku 2010 a ve vzpomínkách vůdčí osobnosti OF v Božicích pana Miroslava Rezka. Jen pro připomenutí ještě několik dalších božických osobností, které zakládaly OF v Božicích: Ing. Zdeněk Čurda, Mgr. Vladislav Procházka, MUDr. Josef Leisser, Miroslav Bernat, Jana Kučerová ...

                                                            Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat