středa 14. ledna 2015

Co zbude z volebních programů v Božicích? (akt.14.1.)

Vstup do nového roku 2015 máme zdárně za sebou, a tak se všichni těšíme, jak se v naší obci budeme mít lépe a radostněji ve zbylých 360 dnech. Jakýmsi lakmusovým papírkem spokojenosti bude vytvoření a naplňování programového prohlášení naší radnice.
Leccos napověděl již rozpočet, který je velmi střízlivý a dá se říci zdrženlivý až úsporný. Jeho jasnou prioritou je snížení směřující až k budoucímu smazání dluhu obecní pokladny, který vznikl v důsledku čerpání dotací na velké akce, které byly v minulosti v Božicích realizovány. Namátkou se z posledního desetiletí jedná o budování 2. etapy kanalizace obce, zateplování školních budov a vybudování bazénu. Na to, abych tady pitval oblíbené "vícenáklady" (tj. prodražování až předražování těchto staveb) nemám ani dostatek informací, ani chuť, ani náladu.
Kdysi jsem byl členem finančního výboru a jeho tehdejší předseda razil heslo, které odpovídalo tomu, že se obec pouštěla do gigantických akcí: "Na dluhy neprší!" Dodával k tomu ještě vždycky informaci o aktuálním stavu obecních financí: "Dluhová služba je plněná!"" Tak a teď babo raď!!! Když nemáte vizi, když si nevezmete úvěr, když nezažádáte o dotaci, když v předstihu nezpracováváte projekty, abyste v případě potřeby byli připraveni, nevybudujete tady skoro nic! Změnou daňových pravidel Kalouskovou reformou získaly před pár lety obce naší velikosti slušné finance do obecních pokladen, proto se v obecné rovině nepouštějí do velkých nákladných akcí, ale spíše dokončují rozdělané projekty a pracují na méně nákladných programech, pokud možno bez úvěrů a závazků.
Ve volebních programech stran kandidujících v Božicích byla řada podnětných myšlenek a bude proto zajímavé sledovat, které z nich dojdou za čtyři roky svého naplnění.
 Z programu vítězné strany Společné Božice (Hala, Čada, Fiala, Kučera aj.) připomínám: projekt veřejného osvětlení na Kolonii, bezbariérový vstup do kulturního domu a in-line hřiště za školou. Vybudovaný by měl být chodník a cyklostezka směrem k nádraží a napojení této cyklostezky na Muchovu cyklostezku, intenzivně se bude tlačit na vybudování kruhového objezdu u školy i s novou autobusovou zastávkou a vybudování cyklostezky kolem Starého Karlova směrem na Hrušovany n. Jev. Hledat se budou vhodné dotace pro výstavbu nové víceúčelové sportovní haly a postaveno bude nové centrální dětské hřiště uprostřed obce. Objevit by se mělo i kolumbárium na hřbitově. Hodně bodů programu je věnováno revitalizace zeleně a úpravám návsí ve všech částech obce. Něco bylo formulováno příliš obecně a vágně, takže je obtížné dešifrovat, jak to bude provedeno. Příkladem může být formulace "Zasadíme se o zvýšení kapacity mateřských škol...", nebo "...budeme prosazovat vydávání Božických novin, ... které by každá domácnost dostávala zdarma.", stejně jako "V nevyužitém prostoru na fotbalovém hřišti zřídíme volně přístupné travnaté hřiště." Vůbec mi není jasné kde a jak by se tam chodilo? Určité nepochopení pak hrozí i v případě plánu "Opět obnovíme fungování společenské komise, která by se starala o kulturní život v obci a koordinovala by termíny a organizaci pořádaných akcí."
Základní body druhé nejúspěšnější strany ve volbách PRO BOŽICE 2014 (R. Turoň, Kudlička, Kročil) zněly jasně a my jsme i dnes přesvědčeni, že na naše slova stejně jednou dojde. "Božická voda má patřit Božicím. Podpoříme rodiny s dětmi. Rozšíříme kapacitu mateřské školy, zavedeme porodné ve výši 10 000 Kč a vybudujeme centrální dětské hřiště. Zahájíme další úpravy vzhledu obce. Pevné krajnice s obrubníky, dostatek odpadkových košů a kontejnerů a jejich pravidelné vyvážení. Hřiště za školou musí být otevřené a neplacené. Vybudování bezbariérového vstupu do kulturního domu a Božické noviny do každé rodiny zdarma." Toť vše.
Třetí v pořadí strana zvaná Naše Božice (Leisser, Klíč) plánuje vystavět a opravit dětská hřiště, vystavět vinárnu s ubytovacími jednotkami před obecním sklepem, plánuje přesunout Infocentrum s knihovnou do prostor vedle pošty, chce opravit kino Marta či Jiráskův dům, vytvořit kvalitní publikaci o obci a natáčet audio a videozáznamy schůzí zastupitelstva (to už možná začalo, jelikož už se zastupitelstvo 2x sešlo). Tato strana podporuje malovinaře, obnovu vinohradů a mladé podnikatele. Napojení a rozšíření cyklostezek je samozřejmostí.
Po jednom zastupiteli mají strany SNK za trvalý rozvoj (R. Baráková) a KSČM (A. Hříbková). Z jejich programů mě zaujal třeba u SNK bod "Klub mladých, dům dětí, spolek žen ..." nebo 3. etapa kanalizace (na posádku a v Zámlýní). Opravy komunikací, výstavba víceúčelové sportovní haly a skatepark jsou společné i u jiných volebních programů a tudíž by neměl být problém je v průběhu volebního období realizovat. Hlavním bodem programu KSČM byla podpora sportu a zpřístupnění hřiště pro všechny občany. To jsou chvályhodné a ušlechtilé cíle, tak teď je třeba se pustit do jejich realizace.
Hlas lidu sice nezískal žádný mandát, ale některé myšlenky z jejich volebního programu by neměly zapadnout. Některé občany určitě zaujal nápad "zasadíme se o ranní družinu", nebo"vybudujeme parkoviště před ZŠ a ZUŠ". To teda je potřeba velmi. Stejně jako je třeba podívat se na úpravu parkovacích míst u domova důchodců.

Tak, vybírat je z čeho, těšme se na praktické kroky. Teď v lednu nás čeká více společenská zábava, radost i charita. Začínáme v úterý 6.1.2015 odpoledne Tříkrálovou sbírkou, pokračujeme Školním plesem 17.1 a skončíme 1. božickou zabíjačkou v sobotu 31.1.2015. No řekněte, není to radostný vstup do nového roku?! Teda až na tu mou "rýmičku a kašílek"! Chrrrrrrrrrrrrr! Frk, frk! Čajíček, kapky a teplíčko.

Nejnověji se s volebním programem ohlásila na svém facebookovém profilu strana Naše Božice (Čurdová, Leisser, Klíč, Hudec). Zveřejnila zde své dva požadavky, s nimiž jde do nejbližšího zastupitelstva. Ten první zní: Budou i Božice pokrokové. Naše sdruženi bude navrhovat stavební komisi sloučenou s komisí životního prostředí. Aby se nám v Božicích lépe žilo.
Ten druhý uvádí: Novým výzvám se nebráníme. A co vítězové voleb v naší obci? To uvidíme. Představení předběžných harmonogramů k jednotlivým operačním programům pro rok 2015.
Tak uvidíme!
                       (lan)

1 komentář: