sobota 31. ledna 2015

Za habány i kamennými kříži do Mor. Krumlova

Městské muzeum a Městské kulturní středisko v Mor. Krumlově připravili na letošní zimu cyklus několika zajímavých přednášek týkající se historie nejen Moravskokrumlovska.
První z nich se koná již toto úterý 27.1.2015 v 18 h v Galerii Knížecí dům na náměstí TGM v Mor. Krumlově a nás může docela zajímat, protože má dosti společného s našimi dějinami. Dr. Jiří Pajer bude vyprávět o svých výzkumech a bádáních, které se týkají problematiky habánů (toufarů, novokřtěnců), kteří na jižní Moravě žili v polovině 16. století. Načas se usadili i v Českých Křídlovicích, Božicích, Mackovicích a Libici, zaniklé vsi u Břežan.
Druhé lákadlo je na pořadu dne hned za týden 3.2.2015 a jmenuje se kamenné kříže období klasicismu v našem regionu. Své badatelské výsledky zde budou prezentovat manželé Grunovi i s dcerou  Štěpánkou. Také zde se můžeme těšit na určitou spojitost s Božicemi, a to nejen proto, že Mgr. Eva Grunová žila (ještě jako Nogová) před několika lety v Božicích (v loveckém zámečku Allein).

         (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat