čtvrtek 8. ledna 2015

Policejní zpráva o Božicích v roce 2014

Na webu obce je publikován materiál Obvodního oddělení policie Hrušovany n. Jev. nazvaný Zpráva o stavu veřejného pořádku v obvodu obce Božice za rok 2014. Že to není moc radostné čtení, je nabíledni.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že počet trestných činů za poslední 4 roky zůstává setrvalý (kolem 30 trestných činů), byť ve srovnání s rokem 2013 došlo dokonce k mírnému poklesu. Varující je naopak stále strmější nárůst přestupků ze 24 v roce 2011 na 43 v roce 2014, což je téměř dvojnásobek. Za projednávání přestupků u přestupkové komise musí obec platit nemalý peníz, a proto už nějakou dobu zvažuje, zda nezřídit přestupkovou komisi přímo v Božicích. K těmto číslům je třeba ještě připočítat 27 přestupků v dopravě, které byly zjištěny v katastru obce Božice.
V rámci trestných činů představuje z evidované třicítky víc než 40% trestný čin krádeže (vloupáním do domu, nářadí, nafty), 4x bylo řešeno zanedbání povinné výživy, 3x podvod, 2 porušování domovní svobody a po jednom maření výkonu úředního rozhodnutí, poškození cizí věci a usmrcení z nedbalosti (úmrtí M.R. v polovině července).
Na 43 přestupcích se nejvíc podílí přestupky proti občanskému soužití (celkem 16x). jednalo se o slovní napadení, sousedské spory i schválnosti. 10x byl projednáván přestupek proti majetku (odcizení dokladů, kovových roštů, kabelů či poškození okna). 9x byla řešena jízda pod vlivem alkoholu.
Policie ČR děkuje občanům Božic za spolupráci v roce 2014. V rámci programu prevence a předcházení páchání trestných činů a přestupků žádá Policie ČR o spolupráci i v roce 2015. Jedná se zejména o informovanost o jakémkoliv nezákonném jednání jiných osob a pohybu podezřelých osob v obci, K dispozici máme linku 158, telefon OO PČR Hrušovany n.Jev. 515 229 164 či linku Anonymní svědek 974 641 641.

Více čtěte na http://www.bozice.cz/.

                                                                  (lan)Žádné komentáře:

Okomentovat