středa 16. prosince 2015

O čem všem se ještě diskutovalo na zastupitelstvu

Kromě stěžejní problematiky obecní vody se jednalo a diskutovalo i o dalších důležitých otázkách života v naší obci. Za pozornost stojí několik probíraných skutečností.


Probíhá výstavba dětského hřiště před Zedníčkovým. Z celkové částky cca 570 000 Kč činí dotace 400 000 Kč.Oplocení bude uděláno na jaře, terénní úpravy provádějí zaměstnanci obce.
Silnice pod masnou je ve skluzu, podle aktuální dohody se práce mají stihnout do 21.12.2015.
Rekonstrukce WC v Jiráskově domě na Kolonii byla rozšířena o výměnu vstupních dveří a několika oken a vyřešení otopného systému v hospodě  v celkové výši nákladů 400 000 Kč, z toho dotace činila 145 000 Kč. Stávající velkokapacitní kotel se ukázal jako nevhodný, v sále není zatím topení vyřešeno. Každopádně se kotel bude měnit za krbové a výměníkové topení, aby se mohl ovlažit i sál, pokud se tam budou konat nějaké akce v chladném období.
Oprava hasičského auta (převodovka, děravá cisterna) bude z poloviny kryta dotací.
Zaměstnanci obce se věnují úpravě obce a těžbě dřeva. Hledají se cesty, jak efektivně řešit znečišťování místních komunikací. Diskutuje se i kolem popelnic, jelikož 50 - 60 božických domácností má až tři popelnice.
V rámci diskuze o rozpočtu bylo vysvětleno, proč je pro rok 2016 mimořádně navýšen rozpočet školy o 300 000 Kč. V roce 2015 byla provedena nákladná rekonstrukce toalet a je třeba za tyto práce doplatit 300 000 Kč..
Živě se diskutovalo kolem výše příspěvku pro spolek Jiráskova domu osvěty a kouření v tomto objektu.
Zajímavý byl dotaz občana, čí jsou dva vrty za solárními panely. Bylo zodpovězeno Ing. Čurdou, že vrty dělala společnost ZEMKA, když zde plánovala podnikat, vrty jsou 300 metrů hluboké a jsou utlumeny.
Na dotaz, zda se může pokračovat v budování dráhy pro traktůrky na "hoře Říp" na kraji Křídlovic (navezené návrší pod bývalou hláskou) bylo doporučeno v budování dráhy nepokračovat.
Zmínky padly o rozšiřování I. MŠ v Božicích, aby byla navýšena kapacita školy a každé božické dítě mohlo chodit do školky v Božicích! To je teda výrazný pokrok, protože ještě v loňské předvolební kampani jsme s tímto návrhem nebyli vyslyšeni! Taky o dotovaných školních obědech pro děti ohrožené chudobou se jedná. Děkuji.
Posledním tématem pak byly místní komunikace. Podle pana starosty se plánuje úprava komunikací v Zámlýní na návsi, nad božickou školkou (od Novotných k Benkovičovým) šatovskou dlažbou odklizené ze silnice pod masnou a v úvaze je ještě jedna komunikace. Možná, že to bude od silnice ke Koledovým a Šebečkovým. Je to jedna z komunikací, kde by to bylo velmi potřeba, už vzhledem k tomu, že slouží i jako pochůzková komunikace pro celou řadu božických občanů, kteří nehazardují se svým životem a nechodí po nebezpečné silnici kolem sklepní uličky pod sýpkou. Potřebné však prý jsou i některé uličky v Českých Křídlovicích.

                              (lan)

1 komentář:

  1. S placením obědů cca 800 dětí z rodin v hmotné nouzi pomůže asi od února 2016 Jihomoravský kraj. Počítá se s cenou asi 500 Kč na dítě. Peníze bude jídelnám vyplácet kraj, který vytipuje rodiny a osloví školy. Na jižní Moravě se projekt postupně dotkne více než 4 900 dětí. (lan)

    OdpovědětVymazat