sobota 4. ledna 2020

Na výroční schůzi božických hasičů

Božická hasičská generalita. Zleva
Miroslav Beneš, Jan Szabó a Dalibor
Tomášek
První novoroční sobota patří tradičně výroční schůzi božických hasičů. Přítomné a hosty přivítal starosta SDH Jan Szabó st. a jeho náměstek a velitel sboru Dalibor Tomášek. Hlavní zprávy přednesl zástupce velitele a jednatel sboru Miroslav Beneš, Veronika Jordánová za hasičky a starosta SDH Jan Szabó.


Ve zprávách byly připomenuty všechny aktivity hasičů, účast v soutěžích i stav hasičské techniky. Diskutovalo se hlavně o opravách tatry poškozené při letní havárii u Lechovic a o opravách hasičských garáží. Z možných dalších aktivit je zvažováno vybudování hasičské běžecké dráhy na terase vedle fotbalového hřiště (jak stávala tribuna). Terénním úpravám a realizaci je nakloněn i starosta obce. Hasiči rovněž zakoupili box s kvalitním aku nářadím a toto ještě letos doplní o další potřebné nástroje při zásazích, např. při nuceném vstupu do uzavřených místností.
Zásahová jednotka byla povolána k 17 výjezdům, z toho pět bylo k požárům a jeden bylo námětové cvičení v Dyjákovicích. Božické hasičky obsadily v hasičské lize celkově 3. místo se 106 body a jejich nejlepším umístěním bylo 2. místo ve Vedrovicích v nejlepším čase sezóny 19,03 s. Velmi potěšitelné pak bylo to, že hasičky dokončily všechny letošní soutěžní útoky, ani jednou nebyly diskvalifikovány. Poděkování patří též trenérům Tomáši Širokému a Janu Szabóovi.
Velké poděkování za svoji činnost si hasiči vyslechli jak od přítomného starosty obce Karla Haly, tak od bývalého starosty Zdeňka Čurdy. Oceněn byl k životnímu jubileu člen sboru Miroslav Klíč, též bývalý starosta obce. Pak už jsme se všichni těšili na výborné občerstvení a tak se schůzi plynule proměnila v přátelské posezení.
Hasiči patří k nejvýznamnějším a nejaktivnějším spolkům v obci a svou činností přispívají nejen k bezpečnosti, ale i ke kulturnímu a společenskému životu obce. V plánech na rok 2020 se mj. objevuje opět fašank a rozsvěcování vánočního stromu, ale i drakiáda a spolupráce na dalších akcích. Podle termínové listiny OSH Znojmo se počítá i s pořádáním jednoho kola hasičské ligy.
Proběhla rovněž volba výboru a bylo schváleno složení zásahové jednotky. Funkce zůstávají beze změny, nově byla ustavena funkce  vedoucího mladých hasičů (vedoucím zvolen Petr Vitouch) a referentkou družstva žen se stala Dagmar Szabóová. Členy zásahové jednotky jsou: velitel: Dalibor Tomášek, zástupce: Miroslav Beneš, strojníci: Antonín Beneš, Jan Peterka, Antonín Szabó, Jan Szabó a Luboš Petráš. Hasiči: Petr Bojda, Lukáš Fiala, Petr Fiala, Jakub Peterka, Jan Szabó, David Šperka a Jakub Zifčák.

          (lan)
Žádné komentáře:

Okomentovat