čtvrtek 11. února 2021

Zastupitelstvo. Pastelky prodány

 

Situace kolem božické Jednoty
vyžaduje rozhodné dopravní
řešení

Uctěním památky nedávno zesnulých starostů Božic a Borotic Ing. Zdeňka Čurdy a Zdeňka Boboka bylo zahájeno dnešní jednání zastupitelstva obce. Hlavním bodem programu byl prodej bytů v tzv. Pastelkách. 
Byl schválen prodej stávajícím nájemníkům a to za 60% odhadní ceny podle velikosti bytu. Za nejmenší být bude zaplaceno něco přes 311 tisíc Kč, za největší 4+1 něco přes 966 tisíc Kč. Prodáno bude celkem 16 bytů, jeden si obec ponechává ve svém vlastnictví.

Zastupitelstvo bylo seznámeno se situací v Břežanské dopravní společnosti. Zastupitelstvo schválilo nominaci současného účetního Jana Mlčúcha do funkce jednatele BDS. Pokud jeho nominaci schválí i zastupitelé tří dalších členských obcí (Borotic, Čejkovic a Pravic), ujme se následně své funkce. Podle názoru Božic by se BDS měla vrátit ke svým původním kořenům, tj. poskytování služeb členským obcím a pořídit za tímto účelem i odpovídají novou techniku (zametač, nákladní vůz apod.).

V diskuzi občanů padlo plno zajímavých podnětů, ale ze strany obce mně tam chyběl nějaký "jasný tah na branku". Všeobecný souhlas snad panoval pouze v otázce úpravy prostoru vedle božické Jednoty, kde je situace doslova kritická. Byly by to však asi trošku větší finanční náklady a obávám se, že v současném zastupitelstvu se nenajde dost hlasů na to, aby aspoň něco z těchto plánů bylo realizováno. Jedno je jisté: stará obecní stodola a zděná čekárna by měly být odstraněny, aby zde vzniklo bezpečné parkoviště, na druhé straně je třeba dořešit autobusovou zastávku, zatrubnění žlabu a vybudování chodníku podél Pajerových. Řešit se bude muset otevřený kanál naproti obchodu...

Průtah obcí od kruháku po most přes Jevišovku není zatím ani ve výhledu. Přednost prý dostane silnice od božického nádraží do Hrádku, a to nejdříve v roce 2022. Letos se v našich končinách bude akorát opravovat nádraží v Hrušovanech n. Jev.

                                                     (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat