pátek 23. července 2021

Reakce na článek: Dvanáct let podvodů na svátek svatých zvěrozvěstů

Vlajka Moravy, vyšita L & L Strachotovy
 - ruční umělecké vyšívání,
 požehnána v obecní kapli
sv. Cyrila a Metoděje v Ráječku
5. července 2021

Vymyslet akci a hned od počátku ji odsoudit k zániku
, to 
se hned tak někomu nepovede. Moravské národní 
obci však mají „odborníky“, kteří dokázali nemožné. Dobrou myšlenku se podařilo pohřbít způsobem hodným diletantů. 


Znehodnotit akci se podařilo tak, že na akci vyvěšování 


moravské vlajky Moravská národní obec nabízí k 


vyvěšování falešnou vlajku od výrobce, který je členem 


tohoto obskurního spolku.Každému troubovi je jasné, že na schůzi nájemníků bytového domu se nerozhoduje o státní 


vlajce a na schůzi výboru svazu zahrádkářů si mohou rozhodovat nanejvýš o vlastních 


symbolech, nikoliv o symbolech města nebo obce. V mysli popletených moravských 


aktivistů, kteří se sami pasovali do role samozvaných mluvčích Moravy, je však hluboce 


zakořeněna představa, že mají mandát vymýšlet, inovovat a revidovat k obrazu svému 


historické zemské symboly historických korunních zemí, o nichž již dávno rozhodla sama 


historie. Nemohou nebo spíš nechtějí pochopit, že vlajka se nestane moravskou tím, že si ji 


vymyslí nějaký bezvýznamný spolek nebo že si ji odhlasuje jedna politická strana s 


volitelností v řádu desetin procenta. Symboly, které jsme zdědili po našich moravských 


předcích jsou cenné tím, že jsou starobylé. Tito kryptopolitičtí propagandisté z Moravské 


národní obce však mají potřebu historické symboly Moravy zažlutit, přebarvit a překopat 


nepoznání tak, aby z národních barev a tradiční symboliky nezůstal na kameni kámen. 


Zřejmě se domnívají, že symboly historických zemí jsou jakousi pouhou dekorací, s kterou 


si každý může dělat, co se mu zlíbí.Jeden podvod Moravské národní obce spočívá v tom, že soukromý výtvor skupiny aktivistů, 


který neprošel žádným schvalovacím procesem, veřejně lživě prezentuje jako moravskou 


vlajku či prapor. Druhý podvod spočívá ve veřejném sdělování falešných čísel, kolik obcí 


údajně podporuje jejich vlajkovou iniciativu. Čísla uváděná Moravskou národní obcí o 


údajných vyvěšovatelích jejich nepovedeného výtvoru jsou silně nadsazená, průzkumy 


ukazují, že se značnou přesností pětinásobně.Ve dnech 3., 4., 5. a 6. července 2021 provedl osvětový spolek Za Moravu v oblasti 


východní Moravy mapování ohlasu moravských měst a obcí na iniciativu Moravské národní 


obce týkající se vyvěšování moravské vlajky. Zjištění je takřka totožné se zjištěním z 


loňského roku. Ze 135 obcí, které jsou uvedeny v seznamu Moravské národní obce i na 


interaktivní mapce mezi obcemi údajně vyvěšujícími žlutočervené prapory Moravskou 


národní obcí podvodně vydávané za moravské, vyvěsilo onen žlutočervený prapor politické 


strany Moravané pouze 26 obcí. 7 obcí vyvěsilo skutečný moravský prapor, tedy modrý s 


bílo-červeně šachovanou orlicí. 96 obcí nevyvěsilo žádný z uvedených dvou praporů, tedy k 


iniciativě se nepřipojilo. Vzhledem k tomu, že každý den byly vzájemné poměry druhů 


vyvěšených vlajek a nevyvěšených vlajek každý den téměř stejné, lze oprávněně 


předpokládat, že obdobná situace je i v ostatních částech Moravy. Vzhledem k tomu, že ze 


zkontrolovaných obcí uvedených v seznamu Moravské národní obce jako vyvěšující 


žlutočervenou vlajku jich tuto vlajku vyvěsila téměř přesná pětina (19,26 %), je možno 


konstatovat, že akce Moravské národní obce skončila po dvanáctiletém snažení 


žlutočerveným fiaskem.Mgr. Jindřich Žaludek, člen osvětového spolku Za Moravu

https://sumpersky.rej.cz/clanky/zpravy/134-misto-vlajky-moravy-vyvesila-radnice-omylem-prapor-politicke-strany 

Přerov


Olomouc
Žádné komentáře:

Okomentovat