sobota 27. dubna 2013

Co bych nevěděl, kdyby nebyly Noviny Niva?

Širší veřejnosti není neznámé, že jsem byl od počátku odpůrcem vydávání společného magazínu nazvaného původně Niva. Později, když jsem do něj - za doby Marka Klíče - přispíval intenzivněji a název jsme upřesnili na Noviny Niva, vzal jsem jej tak trochu na milost. Bylo tam bohaté zpravodajství, o všem důležitém, co se v obcích dělo, ale na druhou stranu byly tyto noviny občas zneužity vládnoucí garniturou, bez možností reakce napadených. To už je ale taky dávno pryč. V případě pamfletů řekl bych, zaplaťpámbů.

Přesto všechno jsem si tentokrát uvědomil, že kdyby nebylo Novin Niva, ani bych si neuvědomil, o čem všem tyto noviny ze života Božic neinformují. Díky tedy za zpravodajství z Čejkovic, Pravic, Velkého Karlova, Mackovic, Borotic a trošku i Břežan, že víme, co se děje u nás v Božicích.
Takže díky Novinám Niva víme, že významná životní jubilea oslavilo 10 občanů Borotic, 3 občané Velkého Karlova a oslaví je 19 občanů Pravic. Dále víme, že borotičtí hasiči byli zapojeni do tzv. zimní ligy v okrsku č. 19, že v Boroticích oslavili masopust, stejně jako v Břežanech, v božickém domově důchodců a v Pravicích. Dětský maškarní karneval měli ve Velkém Karlově či v Břežanech. Tříkrálová sbírka proběhla v Boroticích a v Pravicích, jaro vítali ve Velkém Karlově a v Boroticích. Prezidenta volili v Čejkovicích, seniory pobavili v Čejkovicích a v Pravicích, hrkalo se v Pravicích, zápis do 1. ročníku ZŠ proběhl v Břežanech, úspěšné školáky mají v Břežanech, o práci obecních knihoven informují Božice a Čejkovice. Sportu (fotbalu zvláště) se věnují nejvíc v Mackovicích a Čejkovicích. O změnách v počtu obyvatel informují Čejkovice a Velký Karlov, o výstavbě kanalizace podávají zprávy Božice a Borotice. O připravovaných kulturních a sportovních akcích informují Božice, Čejkovice, Mackovice, Břežany, Pravice a Velký Karlov. Malá zamyšlení najdeme na stránkách Božic a Velkého Karlova. Malé ohlédnutí za XII. božickým koštem (bez fotografií) si můžete přečíst na stránkách Božic. Bohaté je naopak zpravodajství ze života v Domově důchodců v Božicích i v Zámku Břežany. Společné zpravodajství obcí mikroregionu Hrušovansko zahrnuje tři zprávy. Cenné jsou reklamy a pěkné fotografie na obálce časopisu.
To, co by mělo být stěžejní, je v tomto periodiku zastoupeno velice skromně. Je to zpravodajství obecních úřadů, informace ze zasedání rad obcí a zastupitelstev. Úplně pak chybí zprávy ze škol, s čestnou výjimkou dvou zpráv z Břežan a zpráv z mateřských škol v Boroticích a v Břežanech. Z božické školy není ani jedna zpráva, vše je publikováno ve školním časopisu Salát.
Suma sumarum je možno říct, že na nevyrovnané úrovni Novin Niva se nejvíc projevuje absence nějaké společné koncepce. Noviny nikdo nerediguje, pouze je skládá. To je, myslím si, na rok 2013 docela málo. Stále mě nikdo nepřesvědčil, že by nebylo vhodnější vydávat obecní zpravodaje, tam, kde je o to zájem, a Noviny Niva nechat jako společný magazín na dvě čísla ročně. Ty obce, které si samy nic nevydávají, by zde našly platformu pro obsáhlejší prezentaci, a ty které by měly své noviny, by sem přispěly zprávami o těch nejdůležitějších a nejzajímavějších událostech. Takhle jsem zůstal ze zpravodajství mé obce Božic tak trochu na rozpacích. My, kteří táhneme a řídíme celý svazek Niva, tak podle tištěného zpravodajství vůbec nevypadáme. A přitom tady žijeme tak společensky, kulturně a sportovně bohatě.

                 Ladislav Nevrkla

2 komentáře:

  1. Jak by mohly vypadat Božické noviny? Podívejte se třeba na Višňovský zpravodaj - viz http://www.visnove.cz/wp-content/uploads/2013/04/Zpravodaj-%C4%8D.-14-duben-2013-T.pdf (lan)

    OdpovědětSmazat
  2. Viděl jsem noviny Niva v jednotě,hromadu neprodaných výtisků v krabici, asi na vyhození.

    OdpovědětSmazat